Několik ostrovních skupin na východ od Nové Guineje je většinou mladého sopečného původu (je zde několik činných sopek), pouze na Fidži jsou dva ostrovy budovány předprvohorními vyvřelinami a v souostroví Tonga několik nízkých ostrovů budují usazené vápence. Náleží sem souostroví Nové Hebridy, Fidži, Futuna a Wallis, Samoa a Tonga, včetně menších ostrůvků. Klimaticky leží v tropickém pásmu s vysokými stabilními teplotami a srážkami.
Vegetaci tvoří deštné lesy, přecházející jen v nejvyšších polohách do nízkých křovin. Skladba flóry se podobá květeně Nové Guineje a přes ni květeně indonéských ostrovů. Druhově je velmi bohatá; na Fidži je jedna monotypická endemická čeleď primitivních dvouděložných rostlin (Degeneriaceae), okolo 15 endemických rodů a množství endemických druhů.

Podpis

Tonga
Fidžijská oblast zahrnuje tyto dvě floristické provincie:

Tonga
Na webu BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy: