Havajské ostrovy
Havajské souostroví, tvořené řetězcem pevniny sopečného původu, patří k nejodlehlejším územím na Zemi. Jde tedy o ostrovy oceánického charakteru, jsou tvořeny mladými vyvřelinami, některé sopky jsou stále aktivní. Hlavní ostrovy jsou velmi vysoké, nejvyšší bod, Mauna Kea, je vysoká 4205 m n. m. Klima je tropické, se stabilními teplotami v průběhu roku, zatímco lze rozlišit období sucha a období dešťů. Na Havaji byl naměřen jeden z nejvyšších srážkových úhrnů na světě, ale jsou zde lokální rozdíly a existují zde relativně sušší oblasti ve srážkovém stínu.
Havajské ostrovy
Vegetace má charakter deštného, v místech srážkového stínu poloopadavého lesa, výše jsou porosty ovlivňovány mlhami, v nejvyšších polohách nad horní hranicí oblačnosti je vyvinuta bizarní xeromorfní keříková vegetace. Na mladých sopečných substrátech jsou typická rozvolněná sukcesní stádia. Flóra je vysoce endemická, uvádí se 35 endemických rodů a téměř 90 % endemických druhů. Na složení květeny je patrný oceanický původ, tj. druhy, které se nešíří větrem (anemochorně) nebo pomocí ptáků (epizoochorně, případně endozoochorně), měly velmi omezenou možnost ostrovy osídlit. Bohaté zastoupení tedy logicky mají kapradiny. Důsledkem této nevyváženosti je ale také skutečnost, že zde najdeme dřeviny i v čeledích, které jsou na celém světě jinak bylinné, např. mezi hvozdíkovitými (Caryophyllaceae) a violkovitými (Violaceae). Ve flóře hrají nejvýznamnější roli druhy indomalajského původu, mnohem menší vliv hraje roli Amerika (Severní nebo Jižní). Ovšem na druhé straně je obtížně vysvětlitelná absence orchidejí (Orchidaceae), jejichž semena se jinak šíří větrem snadno.

Podpis

Havajské ostrovy
Havajská oblast zahrnuje jedinou provincii stejného jména.

Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):