Na jihovýchodě asijského kontinentu se rozkládá Indočínská oblast. Na severu sousedí s Východoasijskou oblastí (náleží již k Holarctis), hranice probíhají ve střední Barmě, severními částmi Thajska, Laosu a Vietnamu, na východě oblast zasahuje až do jižní Číny (přibližně po Macao) a zahrnují i ostrov Chaj-nan. Jižní hranice probíhá pohraničním územím Thajska a Malajsie. K oblasti dále náleží souostroví Andamany v Bengálském zálivu.
Ha Long
Geologie je poměrně složitá, území budují prvohorní i druhohorní vyvřeliny, ale místy jsou překryty sedimenty; na více místech je zde přítomen tropický kras. Klima je silně ovlivňováno monzuny a má výrazný sezónní charakter, avšak existují značné lokální rozdíly.
Thajsko
Vegetační kryt oblasti tvoří komplexy tropických poloopadavých a deštných lesů s účastí tropických prvků především z čeledí bobovitých (Fabaceae), Combretaceae a Dipterocarpaceae, které ve vyšších polohách přecházejí do porostů s účastí prvků holarktických, k nimž patří např. bukovité (Fagaceae). Květena je velmi bohatá, má – zejména v horách – přechodný ráz mezi Východoasijskou a Malesijskou oblastí. Bylo zde zaznamenáno asi 250 endemických rodů, jsou zde zastoupeny např. typické východoasijské tropické rody Nepenthes a Paphiopedilum.

Podpis"/

Ha Long
Indočínská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Thajsko

Indočínská oblast

Indočínskou oblast za BOTANY.cz zastupují druhy: