Syn.: Biscutella varia Dum., Biscutella longifolia Vill. sensu Á. et D. Löve – dvouštitka hladičká (Opiz 1852), dvojštítek měnlivý
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Biscutella laevigata
Rozšíření: Středoevropský poddruh jinak šířeji evropsky rozšířeného druhu Biscutella laevigata. U nás se vyskytuje především v termofytiku, ve středních a severních Čechách a na střední a jižní Moravě. K našim východním sousedům zasahuje jen vzácně do Záhorské nížiny.
Ekologie: Roste na skalách, kamenitých svazích a stráních, na sutích a píscích, ale i v borech, křovinách a lesních lemech, převážně na bazických až neutrálních podkladech, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od dubna do července.
Biscutella laevigata
Popis: Vytrvalá bylina, 20–40(–45) cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, v dolní části hustě chlupatá, nahoře lysá. Přízemní listy v růžici, úzce obkopinaté až obkopinaté, na vrcholu špičaté, celokrajné nebo oddáleně zubaté až laločnaté, vzácněji i peřenoklané, hustě chlupaté až olysalé, lodyžní listy úzce obkopinaté až čárkovité, celokrajné. Květy v hroznech, kališní lístky žlutozelené, odstálé, korunní lístky žluté. Plodem je lysá „brýlovitá“ šešulka.
Taxonomická problematika: Druh Biscutella laevigata je velmi proměnlivý, bývá členěn na řadu drobných taxonů. Rozdíly se projevují především ve velikosti a tvaru přízemních listů, také v jejich zubatosti a odění. Dříve byly z našeho území uváděny například poddruhy B. l. subsp. gracilis, subsp. kerneri, předpokládal se i výskyt B. l. subsp. guestphalica. V současnosti se česká botanika přiklání k názoru, že se jedná o jediný poddruh B. l. subsp. varia. Slovenská botanika hodnotí na základě biometrického a karyosystematického studia z devadesátých let minulého století (C. König) u nás se vyskytující poddruh jako B. l. subsp. kerneri.
Ohrožení a ochrana: Dvojštítek hladkoplodý proměnlivý je hodnocen jako ohrožený taxon naší květeny (C3), ve stejné kategorii je i chráněn zákonem (§3). Na Slovensku v současnosti chráněn není, avšak je navržen na zařazení ke kriticky ohroženým taxonům Slovenska (CR – jako Biscutella laevigata subsp. kerneri). Druh Biscutella laevigata je chráněn i v Německu.
Biscutella laevigataBiscutella laevigata
Biscutella laevigata
Biscutella laevigata
Fotografováno dne 22. 4. 2009 (Pavlovské vrchy, Děvín).