Zobrazit místo Bismarckovská provincie na větší mapě

Bismarckovská provincie Malesijské oblasti Paleotropis zahrnuje ostrovní část Melanésie východně od Nové Guineje. Náleží sem Bismarckovy ostrovy, souostroví Admirality a Šalomounovy ostrovy.
Brismarckovská provincie
Ostrovy jsou povětšinou vulkanického původu, tvořené mladými lávami, ale v jádru některých je staré krystalické jádro obalené mladšími sedimenty, místy jsou i výchozy ultrabazických hornin (serpentinitů). Klima je tropické a velmi vlhké, bez zřetelnější sušší periody. Území je ještě v dosahu periodicky přicházejících tajfunů.
Brismarckovská provincie
Nížinné deštné lesy mají velké zastoupení druhů rodu Ficus (Moraceae); zvláštností podrostu těchto lesů na Šalomounových ostrovech je přítomnost dřevin s lahvovitými kmeny v nižším stromovém patře; je zde přítomno i mnoho lián a epifytů. Vzhledem k vysokým srážkám ani nejvyšší vrcholy nedosahují horní hranice lesa. V horských lesích dominují především dřeviny z myrtovitých (Myrtaceae). Na výchozech serpentinitů je vegetace poněkud chudší, objevuje se v ní např. Gymnostoma papuanum (Casuarinaceae).
Brismarckovská provincie
Flóra provincie je druhově bohatá, bylo zde zaznamenáno 5 endemických rodů a řada endemických druhů. Je odvozena od květeny nedaleké Novoguinejské provincie a převládají v ní malesijské prvky. Ovšem typické malesijské dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae) sem už nezasahují.
Brismarckovská provincie
Květena kupodivu postrádá větší souvislost s květenou Oceánie, s níž se shoduje víceméně jen v přítomnosti druhů s velmi rozsáhlými areály; zcela zde chybějí prvky australské. Chybějí zde rovněž holarktické bukovité (Fagaceae) i gondwanské blahočety (Araucaria) a pabuky (Nothofagus).
Brismarckovská provincie
Na BOTANY.cz původní květenu této provincie zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Brismarckovská provincie
Fotografoval Radovan Svatý (…ROK a DEN na cestě).