Syn.: Bisporella claroflava (Grev.) Lizoň et Korf, Calycella citrina (Hedw.) Boud., Calycella claroflava (Grev.) Boud., Calycella flava (Klotzsch ex W. Phillips) Boud., Helotium citrinum (Hedw.) Fr., Helotium claroflavum (Grev.) Berk, Helotium flavum Klotzsch, Octospora citrina Hedw., Peziza citrina Batsch, Peziza claroflava Grev.
Čeleď: Helotiaceae Rehm – voskovičkovité
Bisporella citrina
Rozšíření a ekologie: Roste dosti hojně v září až prosinci ve velkých skupinách na stinných místech na mrtvém dřevě listnáčů, které jsou již bez kůry. Upřednostňuje buky a habry. Někdy ji najdeme i za mírné zimy.
Popis: Plodnice mají průměr 1–3 mm, jsou miskovité, později až terčovité, s vyklenutým rouškem. Povrch je hladký a lysý. Mají citrónově žlutou, někdy až žloutkově žlutou barvu, se zvýrazněným okrajem. Třeň je kratičký, zužuje se směrem dolů, nebo úplně chybí. Spory jsou elipsoidní, hladké, 9–14 × 3–5 µm velké, s olejovými kapkami na každém konci.
Záměny: Voskovičce citrónové se podobají některé jiné drobné houby žluté až oranžové barvy – kropilka rosolovitá (Dacrymyces stillatus) a kropilka menší (Dacrymyces minor) rostoucí také na mrtvém dřevu mají plodničky spíše polštářovité. Oranžovka vřetenovýtrusná (Byssonectria fusispora) má obvykle sytější oranžovou barvu a roste na zemi. Hovník obecný (Ascobolus stercorarius) roste na exkrementech, stejně jako žlutěnky – ž. zrnitá (Cheylimenia granulata) a ž. mrvelníkovitá (Cheylimenia theleboloides), ty mají na okraji plodniček brvy.
Poznámka: Je to nejedlá houba.
Bisporella citrina
Bisporella citrina
Fotografováno dne 27. 8. 2008 (u Roztok).