Syn.: Chlora acuminata W. D. J. Koch et Ziz, Chlora serotina Koch ex Rchb., Blackstonia perfoliata subsp. acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Dostál, Blackstonia perfoliata subsp. serotina (W. D. J. Koch ex Rchb.) Vollm., Blackstonia serotina (W. D. J. Koch ex Rchb.) Beck
Čeľaď: Gentianaceae Juss. – hořcovité / horcovité
Blackstonia acuminata
Rozšírenie: Druh s ťažiskom výskytu v Európe, kde sa vyskytuje od západnej časti kontinentu cez celý Mediterán na východ až do Iránu.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku sú údaje známe iba zo Záhorskej (tu vzácne) a Podunajskej nížiny, kde sa vyskytuje riedko roztrúsene, prevažne v málopočetných populáciách. Historicky je druh udávaný z Podunajska z pomerne veľkého množstva lokalít, súčasný stav rozšírenia nie je celkom známy, s istotou sa vyskytuje na menej ako 10 lokalitách, napríklad pri obci Bodza, pri Komárne alebo Iži.
Ekológia: Vyskytuje sa na mezofilných až vlhkých lúkach, na brehoch vodných tokov, kanálov a mŕtvych ramien. Vyžaduje ľahké, piesočnaté alebo štrkovité pôdy, voči zasoleniu je tolerantná (fakultatívny halofyt). Na Slovensku sa vyskytuje iba v nížinách, obsadzuje aj človekom narušené miesta.
Blackstonia acuminata
Opis: Jednoročná, holá, sivozelená, oinovatená rastlina vysoká 10–40(–60) cm. Byľ priama, jednoduchá alebo rozkonárená, oblá. Listy protistojné, 3-uholníkovito vajcovité, 5–30 mm dlhé, dolné tupé, byľové listy na báze zreteľne zúžené a len úzko zrastené. Kvety jednotlivé alebo v riedkych jednostranných pavidliciach, 8–10 mm v priemere, zlatožlté, kališné zuby kopijovito čiarkovité, 3-žilové, 3–4× dlhšie ako rúrka. Plod je dvojpuzdrová tobolka. Kvitne v júli až septembri.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený odvodňovaním lokalít, čo bolo aj príčinou zániku mnohých historických miest výskytu. Ostávajúce lokality ohrozujú ľudské aktivity – stavebná činnosť, zakladanie skládok, tiež sekundárna sukcesia a s ňou spojená zmena rastlinných spoločenstiev. V súčasnosti je s istotou známych iba niekoľko málo lokalít, na ktorých sa udržujú málopočetné populácie. Lokalita pri Iži je odsúdená na zánik budovaním legálnej skládky TKO. V červenom zozname je žltavka zaradená medzi ohrozené druhy (EN), je zákonom chránená, je tiež zaradená do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR. Chráneným druhom je i v Maďarsku.
Poznámka: Nenápadný druh, ustupujúci zástupca slovenskej flóry.
Blackstonia acuminataBlackstonia acuminata
Blackstonia acuminataBlackstonia acuminata
Foto: 5. 10. 2006 (Slovensko, Podunajská rovina) a 15. 9. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).