Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Eucalyptus (snad Eucalyptus globulus), blahovičník (Myrtaceae):

Tento strom se nachází na posvátné hoře Thaba Bosiu, nejdůležitějším historickém místě v Lesothu. Je jím v Africe nepůvodní australský blahovičník, který na tomto místě vysadili misionáři, které do země pozval král Moshoeshoe I. Pod stromem se konala důležitá státnická jednání a král v jeho stínu rád odpočíval. V dnešní době leží vyvrácený na zemi a jeho kmen je ohořelý. Přesto z něj vyrostly výhonky nových větví a strom žije.

Thaba Bosiu je příkrá stolová hora s rozsáhlou náhorní plošinou na vrcholu, která byla prohlášena za památku světového dědictví UNESCO. Hora byla nejdůležitějším místem království Moshoeshoe I., který sem dorazil se svými stoupenci v roce 1824 za účelem se usadit v bezpečné vzdálenosti od bojovných klanů. Neobydlená hora s pastvinami, se sedmi či osmi prameny na vrcholu byla útočištěm pro Moshoeshoe a jeho lid, žádný z okolních kmenů horu nikdy nedobyl, proto má hora pro lid Lesotha mýtický nádech. Pro Čechy má srovnatelný význam hora Říp, kde se praotec Čech rozhlédl a pronesl legendární větu, která rozhodla o dnešní domovině českého národa. Ale na rozdíl od pověstí z české mytologie, je příběh hory Thaba Bosiu skutečnou historickou událostí.

Na náhorní plošině jsou zbytky různých staveb a také královské pohřebiště lesothských králů a příslušníků královské rodiny. Z hory je vidět i na sousední vrchol Qiloane, který má tvar typického lesothského klobouku, který je zobrazen i na státní vlajce Lesotha.
Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Blahovičník na Thaba Bosiu, Lesotho
Fotografováno dne 16. 9. 2018.