Syn.: Osmunda spicant L., Struthiopteris spicant (L.) Weiss., Blechnum boreale Swartz, Blechnum heterophyllum Opiz, Lomaria spicant (L.) Desv., Spicanta borealis (Swartz) C. Presl
Česká jména: žebrovice různolistá (Opiz 1852), žebrovinec severní (Sloboda 1852), kaprad různolistý (Čelakovský 1879), žebrovice různolistá (Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Blechnaceae Copel. – žebrovicovité
Blechnum spicant
Rozšíření: Evropský druh vyskytující se různou měrou v oblasti od Islandu až po Krétu, v Malé Asii i na Kavkaze, na východě hranice evropského areálu kopíruje zhruba karpatský oblouk. Dále roste na severu Afriky, na Kanárských a Azorských ostrovech, v Japonsku a střední Číně, také na západě Severní Ameriky.
Ekologie: Roste ve stinných, vlhčích jehličnatých a listnatých lesích, též i kulturní smrčiny. Roste od nížin, kde se vyskytuje řídce, až po subalpinské pásmo (do 1600 až 1800 m n. m.).
Popis: Vytrvalá kapradina až s 50 cm dlouhými listy v růžici často přezimující a zachovávající si sytě zelenou barvu. Plodné listy se výrazně liší od neplodných. Plodné listy jsou téměř vzpřímené uprostřed růžice neplodných poléhavých listů a mají řidší rozprostření úkrojků oproti neplodným. Výtrusy dozrávají od července do září.
Ohrožení a ochrana: Žebrovice různolistá patří mezi vzácnější druhy naší flóry (C4a), kterému je nutné věnovat další pozornost.
Blechnum spicantBelchnum spicant
Blechnum spicant

Fotografováno 7. 9. 2003 (Slavkovský les, údolí potoka Velká Libava) a v srpnu 2006 (Krkonoše).