Syn.: Jimensia ochracea (Schltr.) Garay et R. E. Schult.
Bletilla ochracea
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Bletilla ochracea
Rozšíření: Areál druhu se nachází ve střední a jižní Číně (v provinciích S-čchuan, Che-nan, Šen-si, Kan-su, Chu-pej, Chu-nan, Kuang-si, Kuej-čou a Jü-nan) a v severním Vietnamu.
Ekologie: Ve své domovině roste zřejmě jako další druhy tohoto rodu ve světlých lesích a v lesních lemech, v nadmořské výšce od 300 až do 2 400 m.
Popis: Vytrvalá bylina, trsnatá, až 50 cm vysoká, lodyha je přímá, nevětvená, v dolní části olistěná, listy střídavé, objímavé, podlouhle kopinaté, celokrajné, podélně rýhované, dolní jsou menší než horní. Květenství je 3–8květé, korunní lístky krémově až bledě žluté, pysk s 5 lamelovitými výrůstky, červeně skvrnitý, 3laločný, prostřední lalok největší, na okraji zvlněný, postranní laloky nadvinuté, ostruha nevyvinutá. Kvete od června do července. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jako všechny vstavačovité je i tento druh chráněn mezinárodní úmluvou CITES.
Poznámka: V kultuře se tento taxon objevuje poměrně zřídka. V klimatických podmínkách střední Evropy je celoroční kultivace této rostliny v exteriéru značně riskantní.
Bletilla ochraceaBletilla ochracea
Bletilla ochracea
Bletilla ochracea
Fotografováno dne 8. 6. 2008 (fotografované rostliny pocházejí z kultury).