Syn.: Lonchitis madagascariensis Hook., Pteris madagascariensis Kuhn
Čeleď: Dennstaedtiaceae Pic. Serm. – hasivkovité
Blotiella madagascariensis
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se ve východní části centrálního horského masivu ostrova.
Ekologie: Roste terestricky v horských stálezelených lesích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1500 m.
Blotiella madagascariensis
Popis: Velmi statná kapradina s vertikálním oddenkem dosahujícím průměru až 15 cm. Listy jsou obrovské, mohou dorůstat délky 2–6 m, jsou dvakrát zpeřené, vřeteno je zahnuté, žlábkovité, krátce chlupaté, lístky posledního řádu jsou vstřícné nebo skoro vstřícné, krátce řapíkaté, v obrysu kopinaté, 4–10 cm dlouhé a 2,5–3 cm široké, jemně chlupaté, na bázi uťaté nebo srdčité, buď skoro celokrajné či chobotnaté, anebo ve spodní třetině až polovině laločnaté až peřenosečné, v nejspodnější části jsou někdy úkrojky od zbytku čepele dokonce až zcela oddělené, vždy jsou však úkrojky na vrcholu zaokrouhlené; naopak 2–3(–4) terminální páry lístků jsou srostlé, společně 20–30 cm dlouhé. Kupky výtrusnic se tvoří na spodním okraji úkrojků, bývají krátké, půlměsíčité.
Poznámka: Do rodu Blotiella je řazeno zhruba 12 druhů kapradin, které se vyskytují v tropické Africe a Americe. Na Madagaskaru jich najdeme asi osm druhů, čtyři z nich jsou zdejšími endemity.
Blotiella madagascariensis
Blotiella madagascariensis
Blotiella madagascariensis
Blotiella madagascariensis
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 22. 10. 2016 (Madagaskar, Parc national d’Andasibe-Mantadia).