Syn.: Scirpus compressus (L.) Pers., Scirpus distichus Peterm., Scirpus planifolius Grimm
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Blysmus compressus
Rozšíření: Především evropský druh zasahující do Asie, kde se vyskytuje v Malé Asii, v oblasti severního Íránu a východního Kazachstánu, areál pokračuje až do severní Indie a Nepálu. V Evropě se vyskytuje po celém kontinentu s výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších oblastí, zasahuje také do severní Afriky. U nás je velmi vzácný.
Ekologie: Roste na vlhkých až zamokřených místech, zejména v mokřadních a prameništích loukách i slatinného charakteru, v bažinatých okrajích rybníků.
Popis: Vytrvalá zelenavě zbarvená rostlina s přímou lodyhou až 40 cm vysokou. Rostliny jsou většinou netrsnaté nebo rozvolněně trsnaté. Listy vyrůstají jen ve spodní části lodyhy, jsou úzké žlábkovité a dlouhé. Květenstvím je lichoklas až 4 cm dlouhý, který tvoří stažené klásky, ty mají kompaktní a zploštělý tvar. Podpůrný listen je často delší než lichoklasové květenství. Klásky jsou úzce vejčité, plevy kopinaté, červenavě hnědé. Kvete od června do července.
Ohrožení a ochrana: V ČR je druh zařazen mezi silně ohrožené taxony (C2t).
Blysmus compressusBlysmus compressusBlysmus compressus
Fotografováno dne 21. června 2008 (Hlavno na Sokolovsku).