Syn.: Bolboschoenus koshewnikowii (Litv. ex Kots) A. E. Kozhevn., Scirpus koshewnikowii Litv. ex Kots, Scirpus planiculmis F. Schmidt
Česká jména: kamyšník polní (Kubát 2002, Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Bolboschoenus planiculmis
Rozšíření: V Evropě má druh centrum rozšíření ve střední Evropě, jinde pouze velmi roztroušeně, nejzápadněji izolovaně v severozápadní Francii, nejjižněji v Bulharsku, na sever po severní Polsko a Bělorusko. Na východ přes Ukrajinu a střední část evropského Ruska pruhem zhruba mezi 40 a 60° severní šířky až na Dálný východ, do Mongolska, Číny, Koreje a Japonska. U nás se vyskytuje ve dvou nevýrazně propojených arelách. V Čechách zejména v okolí dolní Ohře, severně Prahy a na Nymbursku, dále ve východních Čechách pouze roztroušeně. Ojedinělé lokality se nacházejí u Olomouce. Moravské centrum rozšíření se nachází v jihomoravských úvalech. Ve značné části území zcela chybí.
Ekologie: Roste v místech s kolísavou hladinou vody nebo dočasně zaplavovaných či podmáčených terestrických stanovištích. Vyhledává převážně antropogenní stanoviště, roste často jako polní plevel, v zamokřených terénních depresích, na podmáčených místech ve stepích, méně často v litorálech stojatých vod. Snáší mírné zasolení. Kvete od května do července.
Bolboschoenus planiculmis
Popis: Vytrvalá bylina, 20–80 cm vysoká. Lodyha je přímá, tuhá, s úzkými listy. Květenství stažené, tvořené buď pouze svazkem přisedlých klásků, pokud jsou přítomné i klásky stopkaté, vždy v menším počtu než klásků přisedlých. Blizny jsou v květech téměř vždy dvě. Plody jsou bikonkávní, na průřezu tvaru cukrářského piškotu, exokarp je mohutně vyvinutý, přibližně stejně široký jako mezokarp.
Záměny: Druh je zaměnitelný za kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), který má květy převážně se třemi bliznami a semena s mohutně vyvinutým exokarpem širším než mezokarp, na průřezu eliptického tvaru.
Ohrožení a ochrana: Patří k vzácnějším druhům ČR, které vyžadují další pozornost (C4a).
Bolboschoenus planiculmis
Bolboschoenus planiculmis
Bolboschoenus planiculmis
Bolboschoenus planiculmis
Fotografováno dne 29. 8. 2013 (u Knovíze).