Syn.: Bolboschoenus desoulavii (Drobow) A. E. Kozhevn., Bolboschoenus fluviatilis subsp. yagara (Ohwi) T. Koyama, Bolboschoenus yagara (Ohwi) A. E. Kozhevn., Scirpus yagara Ohwi
Česká jména: kamyšník vrcholičnatý (Kubát 2002)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Bolboschoenus yagara
Rozšíření: S jistotou střední Evropa, v Asii se vyskytuje na ruském Dálném východě, kde se objevuje na Kamčatce, v Poamuří, Přímoří a na Sachalinu, v čínských provinciích Anhui, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Shandong, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang, na Tchaj-wanu, v Koreji a Japonsku, zasahuje snad i do Kazachstánu, severní Indie a Vietnamu. Vztah se severoamerickým druhem Bolboschoenus fluviatilis je nejasný.
U nás roste především v Třeboňské a Budějovické pánvi, velmi roztroušeně v jihozápadní části Čech, východních Čechách, Českomoravské vrchovině, Podyjí a Poodří. Těžiště výskytu je v mezofytiku, jako jediný z našich kamyšníků přesahuje i do oreofytika. V termofytiku se vyskytuje pouze ojediněle.
Ekologie: Typický druh litorálních pásem rybníků nebo jiných nádrží, kde tvoří často bohaté porosty, vzácně roste i na jiných stanovištích, jako jsou sádky nebo prohlubně v polích, kam bývá zřejmě zanesen se sedimentem z vyhrnutých rybníků. Vyskytuje se zejména na kyselých, živinami chudých podkladech. V hnojených rybnících snáší až eutrofní prostředí, silná eutrofizace však vede k jeho vymizení. Výskyt je vázán na kolísání vodní hladiny, a proto je nepravidelný. Kvete v červnu a červenci.
Bolboschoenus yagara
Popis: Vytrvalá bylina, 70–130 cm vysoká. Lodyha je přímá, tuhá, s úzkými listy. Květenství je volné, tvořené přisedlými i stopkatými klásky, stopkatých klásků je obvykle větší množství než přisedlých, často nesoucích jen jeden klásek, délka stopek stopkatých klásků převyšuje dvojnásobek délky přisedlých klásků. Blizny vždy tři. Plody v průřezu tvaru rovnostranného trojúhelníku, exokarp velmi slabě vyvinutý.
Záměny: Na našem území přichází v úvahu záměna s druhým z kamyšníků s volným květenstvím, kamyšníkem širokoplodým (Bolboschoenus laticarpus), v dřívějším pojetí Bolboschoenus yagara × Bolboschoenus koshewnikowii. Tento hybridogenní taxon má širší semena, která mají v průřezu tvar rovnoramenného trojúhelníku a přibližně stejný nebo o málo větší počet stopkatých než přisedlých klásků.
Ohrožení a ochrana: Druh patří k ohroženým taxonům ČR (C3), na Slovensku je druhem kriticky ohroženým (CR). Intenzivní rybniční hospodářství, nečetné letnění a likvidace litorálů rybníků se nepříznivě projevují v četnosti jeho výskytu.
Bolboschoenus yagara
Bolboschoenus yagara
Bolboschoenus yagara
Fotografováno dne 16. 7. 2013 (u Lomnice nad Lužnicí).