Syn.: Bornmuellera baldaccii subsp. baldaccii Heyw., Bornmuellera baldaccii subsp. markgrafii (J. H. Schulz ex Markgr.) T. R. Dudley, Ptilotrichum baldaccii Degen, Ptilotrichum baldaccii var. markgrafii J. H. Schulz ex Markgr.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Bornmuellera baldaccii
Rozšírenie: Druh viazaný na serpentinitovú oblasť severozápadného Grécka a južného Albánska.
Ekológia: Horský druh rastúci v nadmorskej výške 1800– 2500 m na serpentinitoch, nemá špeciálne stanovištné nároky, možno ho nájsť hocikde okrem skalných štrbín, pramenísk a iných dlhodobo zamokrených stanovíšť. Kvitne v júni až auguste.
Bornmuellera baldaccii
Opis: Trváca, na báze drevnatejúca, málo rozvetvená rastlina. Stonky do 30 cm dlhé, 2–2,5 mm hrubé. Listy 5–12(–15) × (1–)1,3–2(–3) mm veľké, čiarkovité až úzko obrátene vajcovité, na rube s 2–6-ramennými chlpmi, niekedy úplne lysé alebo s chlpmi na oboch stranách. Súkvetím je krátky strapec, kališné lístky 1,5–2 mm dlhé, riedko chlpaté, vzácne lysé. Korunné lístky biele, 3–4 mm dlhé. Plodom sú široko elipsovité, nafúknuté šešuľky, 4–6(–7) × (2,5–)3–4(–4,5) mm.
Variabilita: Poddruhy sa rozlišujú na základe odenia, nominátny poddruh má 2-ramenné chlpy a B. b. subsp. rechingeri Greuter 3–6-ramenné. Tretí poddruh B. b. subsp. markgrafii (J. H. Schulz ex Markgr.) T. R. Dudley je rozšírený v Albánsku, nie je vždy akceptovaný a v súčasnosnosti je priradený k nominátnemu poddruhu. Rastliny zo Smolikasu, kde bol taxón opísaný, patria k nominátnemu poddruhu.
Poznámka: Rod bol pomenovaný podľa nemeckého botanika J. F. N. Bornmüllera (1862–1948), ktorý sa venoval flóre Balkánu a Malej Ázie.
Bornmuellera baldaccii
Bornmuellera baldaccii
Bornmuellera baldaccii
Foto: 23. a 24. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).