Holandské městečko Boskoop leží východně od Leidenu. Je to místo se snad největší koncentrací zahradních školek specializovaných na dřeviny a trvalky. Pěstovaný sortiment je velice různorodý, v několika školkách se s ním můžeme seznámit na výstavních plochách.
Boskoop
Celé území je protknuto odvodňovacími kanály, které jsou blízko sebe a vymezují jednotlivé pozemky. Podzemní voda je velice blízko povrchu půdy, což je na jednu stranu výhodou při rychlé masové zahradnické produkci, na druhou stranu je problémem při pěstování mnohých suchomilných druhů a větších (alejových) stromů.
Boskoop
K nejznámějším školkám patří rodiná firma C. Esveld. Zabývá se neobyčejně širokým sortimentem dřevin, její specializací jsou především javory. Pokud firmu navštívíte, máte možnost si prohlédnout nejen prodejní prostory a velice dobře zásobené odborné knihkupectví, ale také vysázené sortimenty vybraných dřevin v malém arboretu, které se nachází mezi dvěma kanály. Školka je členem Royal Boskoop Horticultural Society.
Asi nejdůležitější částí je Aceretum – sbírka několika set kultivarů javorů ze sekce palmatum (Acer palmatum, A. japonicum, A. circinatum a další). Nachází se na dvou místech – nové Aceretum bylo založeno v roce 1990, kdy se ukázalo, že staré již svou plochou nemůže stačit. Návštěvník má možnost porovnat jednotlivé kultivary, rostliny jsou však většinou mladé. Školka je totiž malá, a tak se výsadby pravidelně obměňují. Protože některé rostliny slouží i jako matečnice, mají habitus změněný častým odběrem roubů.
BoskoopBoskoop
Boskoop
Kromě javorů si můžeme prohlédnout široký sortiment stálezelených dřevin – zimostrázů (Buxus), Pieris, cesmín (Ilex) a vonokvětek (Osmanthus). Z opadavých dřevin je početně také zastoupena hortenzie (Hydrangea macrophylla). Významná je také kolekce popínavých zimolezů (Lonicera). Jmenované kolekce byly uznány národními nizozemskými sbírkami. Přehled vystavených kultivarů najdete zde.
Boskoop
Chloubou zahrad je obrovský převislý cedr (Cedrus atlantica ´Pendula´) vysazený roku 1880 a nejstarší nizozemský exemplář Acer shirasawanum ´Aureum´ vysazený již roku 1875.
Firma C. Esveld spravuje také obrovskou databázi dřevin na webu s množstvím fotografií zahradních kultivarů dřevin – www.esveld.nl.
Boskoop
Na konci stejné ulice, ve které sídlí firma C. Esveld, najdeme také informační centrum a výstavní zahradu exportní firmy Proeftuin van Holland. Zahrada je přístupná zdarma a její vybudování bylo podporováno nizozemským státem.
Boskoop
Zahrada je inspirativní především pro zahradní architekty a zahradníky. Na malé ploše se seznámí s prakticky úplným současným sortimentem zahradních trvalek a okrasných dřevin. Návštěvník má možnost porovnávat jednotlivé kultivary vedle sebe a vybrat si ty, které se mu nejvíce líbí či vyhovují jeho architektonickým záměrům. Pro jednoduchou orientaci jsou tematicky příbuzné skupiny rostlin vysázeny blízko sebe. Inspirativní jsou i některé neobvyklé kombinace. V zahradě jsou také ukázky živých plotů z různých dřevin, pergoly, kobercové výsadby trvalek a plazivých keřů, rosarium a trvalkové výsadby. Nevýhodou je, že veškeré informace na tabulích jsou pouze v holandštině.
Boskoop
Fotografováno v listopadu 2009.