Podíváme-li se do minulosti v ilustraci rostlin, jednoznačně vidíme postupný posun k detailnosti a technické dokonalosti v zobrazení rostlin. Koncem 20. století často nahrazuje klasickou ilustraci fotografie, což je někdy ku prospěchu, jindy ku škodě.

Petr Krása

Jak se to ale bude vyvíjet dál v současném století jedenadvacátém? Nepatřím ani mezi výtvarníky, ani k vizionářům, přesto si dovolím kratičkou úvahu.

Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že fotografie v té podobě a rozsahu, v jakém se usadila na přelomu století 20. a 21., odejde mírně do pozadí, je totiž moc univerzální a neosobní. Vytlačovat ji budou naopak zdatní ilustrátoři s originálním rukopisem. Snad jen makroskopická fotografie, která dnes odhazuje plenky, bude naopak na vzestupu. Převod do trojrozměrného světa bude součástí digitálního prostředí. Zkoušet se bude holografické snímání celých rostlin.

A jak to bude se samotnou kresbou, ilustrací? Ta se bude více profilovat, ale zůstanou dnešní prostředky a techniky, nezmění se užití papíru. Více se začnou uplatňovat velkoplošné kresby, kde budou rostliny v přirozeném prostředí s dalšími druhy. Ručně kreslené ilustraci bude konkurovat postupně se zlepšující počítačová ilustrace. Ta umožní opět trojrozměrné zobrazování a zachycení detailů.

Pravděpodobně se také objeví více či méně introvertní student, který dokáže vymyslet algoritmus pro dokonalé zobrazování rostliny na základě zadání fytometrických údajů a klíčových znaků.

Představuji si, že tímto vším dohromady bude nabízena dokonale ilustrovaná rostlina, která se otáčí na monitoru podle zvolené potřeby, roste ve zrychleném čase a má v sobě zakomponovány všechny rozlišovací znaky.

Poznámka redakce:
Petr Krása je ekologem působícím v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, editorem BOTANY.cz, místopředsedou Přírodovědné společnosti.