Syn.: Botrychium lunaria var. matricariifolium Döll, Botrychium rutaceum Willd., Botrychium ramosum Aschers., Osmunda lunaria f. matricariifolia Retz.
Česká jména: vratička heřmánkolistá (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: vratička harmančekolistá (Dostál 1950), vratička rumančekovolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ophioglossaceae (R. Br.) C. Agardh – jazykovité
Botrychium matricariifolium
Rozšíření: Druh je rozšířen v jižní části severní Evropy přes střední Evropu k jihu ojediněle až po Korsiku nebo Albánii, na východ do evropské části Ruska, vyskytuje se i ve východní části Severní Ameriky. V ČR byl zaznamenán v poslední době jen velmi vzácně v severních Čechách (Krušné hory, České středohoří), dále na Šumavě, v Novohradských horách, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách nebo Krkonoších.
Ekologie: Vratička heřmánkolistá roste zejména na nevápnitých, kyselých a minerálně chudých substrátech. Obývá sušší podhorské bory nebo smrčiny, louky, lesní světliny. Vyhledává místa s méně zapojeným nebo rozvolněným bylinným podrostem. Druh je konkurenčně slabý, mizí po úplném zapojení vegetace.
Popis: Vratička heřmánkolistá je nenápadná kapradina o výšce 6–20 cm. Jeden list se skládá z jedné fertilní a jedné sterilní části. Sterilní část listu je krátce řapíkatá s úkrojky vejčitými až podlouhlými, peřenolaločnými a se slabě zřetelnou střední žilkou. Doba dozrávání výtrusů je červen až červenec.
Ohrožení a ochrana: Pro svou značnou vzácnost a zranitelnost je zařazena v ČR mezi kriticky ohrožené druhy (C1t) a je chráněn zákonem (§1). Taktéž je tomu na Slovensku (CR/§).
Botrychium matricariifoliumBotrychium matricariifolium
Botrychium matricariifoliumBotrychium matricariifolium
biotop
Fotografováno dne 16. 7. 2006 (Šumava, PR Zhůřská hnízdiště).