Syn.: Botrychium lunaria var. minganense (Vict.) Dole
Čeleď: Ophioglossaceae (R. Br.) C. Agardh – jazykovité
Botrychium minganense
Rozšíření: Severoamerický druh rozšířený od Aljašky po Newfoundland, ve Skalistých horách proniká až do Kalifornie a Nevady. Nejnovějšími výzkumy byl jeho výskyt prokázán i na asijském břehu Beringovy úžiny na Čukotce, ale také na Islandu.
Ekologie: Provází polostinná stanoviště na okrajích lesů nebo osluněná místa na loukách, převážně na půdách bohatších na živiny, vystupuje až do nadmořské výšky 3700 m.
Popis: Droboučká vytrvalá kapradina vysoká 3–10 cm; jediný list, který vyrůstá z oddenku, je dělený na sterilní asimilační část a fertilní část se sporangii. Sterilní část je přisedlá nebo krátce řapíkatá (řapík dorůstá délky nanejvýš 2 cm), zpeřená, v obrysu podlouhlá, až 10 cm dlouhá a 2,5 cm široká, zelená, dužnatá; úkrojků je až 10 párů, jsou rovnoběžné nebo poněkud vychýlené od roviny listu, přiblížené nebo oddálené, avšak vzdálenost mezi prvním a druhým párem úkrojků není nápadně větší než mezi druhým a třetím párem; úkrojky jsou okrouhlé, kopisťovité nebo vejčité, při bázi někdy poněkud konkávní, téměř celokrajné nebo mělce vroubkované, jen vzácněji laločnaté, na vrcholu zaokrouhlené. Fertilní část je zpeřená nebo u velmi statných jedinců dvakrát zpeřená; sporangia jsou kulovitá, tlustostěnná, otevírají se štěrbinou.
Poznámka: Druh byl dříve přiřazován jen jako varieta k statnější vratičce měsíční (Botrychium lunaria); podle současných názorů jde o tetraploidní taxon zřejmě hybridogenního původu.
Botrychium minganenseBotrychium minganense
Botrychium minganense
Fotografováno dne 16. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Mt. Robson Provincial Park, Kinney Lake).