Syn.: Sceptridium multifidum (S. G. Gmelin) Tagawa, Botrychium matricarioides Willd., Botrychium matricariae (Schrank) Spreng.
Česká jména: vratička mnohoklanná (Dostál 1950), vratičkovec mnohoklaný (Dostál 1989), vratička mnohoklaná (Kubát 2002)
Slovenská jména: vratička mnohoklaná (Dostál 1950), vratičník mnohozárezový (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ophioglossaceae (R. Br.) C. Agardh – jazykovité
Botrychium multifidum

Botrychium multifidum

Rozšíření: Druh má cirkumpolární rozšíření, roste zejména v boreální zóně. Areál zahrnuje střední a severní Evropu, zasahuje až do východní Francie, severní Itálie a jižní části Karpat, na Ural a Sibiř. Vyskytuje se i v Severní Americe. V ČR nyní roste vratička mnohoklaná jen na Šumavě (Boubín) a v Hrubém Jeseníku (Vidly), v SR je nalézána jen velmi vzácně v horských oblastech (Tatry), udávána byla i z okolí Bratislavy.
Ekologie: Roste od nížiny do horského stupně na střídavě vlhkých, mírně kyselých a nevápenatých půdách. Typickými biotopy jsou horské louky a pastviny, lesní světliny a křovinaté stráně. Druh je konkurenčně slabý, mizí při úplném zapojení vegetace.
Popis: Vytrvalá bylina. Výška rostliny je 2–25 cm. Na krátkém svislém podzemním oddenku se vytváří každý rok dva (výjimečně až čtyři) listy, z nichž jeden má jeden sterilní a jeden fertilní díl. Mladé listy jsou hustě, později řídce pýřité. Sterilní díl listu odstupuje těsně nad oddenkem je tmavě zeleně zbarvený, krátce řapíkatý, v obrysu trojúhelníkovitého tvaru, je širší než delší a je 2–3× zpeřený. Fertilní díl je nezelený, velmi dlouze řapíkatý, dvakrát až třikrát zpeřený. Na jeho úkrojcích jsou přisedlé kulovité, žlutavě zbarvené výtrusnice. Doba dozrávání výtrusů je červenec až srpen.
Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), zákon ji chrání také v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1). Na Slovensku je hodnocen jako kriticky ohrožený, i zde zákonem chráněný (CR/§).
Poznámka: Jako vhodné managementové opatření se jeví pravidelné rozvolňování bylinného podrostu a zraňování vegetačního krytu v době po dozrání výtrusů, díky kterému jednak dochází k potlačování růstu konkurenčně silnějších bylin a jednak na vzniklých obnažených plochách nacházejí výtrusy vhodné podmínky pro svůj další vývoj.
Botrychium multifidumBotrychium multifidum
Fotografováno dne 4. 8. 2004 (Šumava, Boubín).