Syn.: Botrychium brachystachys Kunze, Botrychium charcoviense Port., Botrychium cicutarium (Savigny) Sw., Botrychium dichronum Underw., Botrypus virginianus (L.) Michx., Japanobotrychium virginianum (L.) M. Nishida, Osmunda cicutaria Savigny, Osmunda virginiana L., Osmundopteris virginiana (L.) Small
Česká jména: vratička virginská (Dostál 1950), vratičník virginský (Dostál 1989)
Slovenská jména: vratička virgínska (Dostál 1950, Futák 1966), vratičkovec virgínska (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ophioglossaceae (R. Br.) C. Agardh – jazykovité
Botrychium virginianum
Rozšíření: Téměř kosmopolitní druh, avšak na některých kontinentech s nesouvislým areálem. V Evropě se vyskytuje především ve Skandinávii a v Pobaltí, ale také v Alpách a Karpatech. V Asii je znám z Himálaje a dále z Korejského poloostrova a z Japonska. V Severní Americe se vyskytuje – s výjimkou tundry – od Aljašky po Newfoundland, ve Spojených státech téměř na celém území (vzácně nebo chybí v prérijních státech středozápadu a v Kalifornii), dále v celé Střední Americe, v Jižní Americe zasahuje až na jižní polokouli do Bolívie a Brazílie. Údaje o výskytu v Austrálii a na Novém Zélandu vznikly záměnou s druhem Botrychium australe. V ČR nikdy nebyl zjištěn, na Slovensku byl v roce 1911 jedinkrát nalezen u obce Vernár poblíž Popradu.
Ekologie: Vyskytuje se na zastíněných místech ve vlhčích, živinami bohatších lesích a křovinách různých typů, i v druhotných sukcesních porostech nebo výsadbách. Gametofyt je podzemní, mykotrofní, nezelený a relativně dlouhověký, sporofyt se objevuje na jaře a v časném létě.
Botrychium virginianum
Popis: Vytrvalá kapradina vysoká (5–)10–40 cm; z podzemního oddenku vyrůstá jediný list, rozdělený na sterilní asimilační část a fertilní část nesoucí sporangia. Sterilní část přisedlá, 3–4krát zpeřená, v obrysu trojúhelníkovitá, až 25 cm dlouhá a 33 cm široká, světle zelená, tenká; úkrojků prvního řádu je až 12 párů, jsou sblížené a často se překrývají; úkrojky druhého řádu jsou kopinaté, peřenolaločnaté až peřenodílné, úkrojky posledního řádu jsou čárkovité, špičaté. Fertilní část je dvakrát zpeřená; sporangia jsou kulovitá, tlustostěnná, otevírají se štěrbinou.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Slovenska figuruje mezi vyhynulými druhy (RE), v Maďarsku je druhem zákonem chráněným, uveden i v Červené knize Běloruska.
Poznámka: Podle některých badatelů je evolučně tato vratička vzdálena všem ostatním druhům rodu a měla by být klasifikována v samostatném rodu Botrypus.
Botrychium virginianumBotrychium virginianum
Botrychium virginianum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Mt. Robson Provincial Park, Kinney Lake).