Hrabě Louis Antoine de Bougainville se narodil dne 12. listopadu 1729 v Paříži, zemřel 31. srpna 1811 tamtéž. Francouzský admirál, mořeplavec.

Vystudoval práva a v roce 1753 vstoupil do armády. Ve svých 25 letech publikoval pojednání o integrálním počtu Des infiniment petits. V roce 1755 byl poslán do Londýna jako tajemník francouzského velvyslanectví, stal se členem Royal Society. V roce 1756 odjel do Kanady, aby se zúčastnil tzv. sedmileté války (1756–1763), také nazývané francouzská a indiánská válka (válka s Brity o území). V bojích se podílel např. na opevňování města Quebec. Účastnil se i projektu kolonizace Falklandských ostrovů.
V roce 1766 dostal od Ludvíka XV. povolení obeplout zeměkouli. Odjel 15. 11. 1766 z Nantes s loděmi La Boudeuse a Étoille. Byla to první francouzská výprava, která obeplula zeměkouli. Plavby se účastnil botanik Philibert Commerçon (1727–1773). Zajímavostí cesty je, že s ní obeplula zeměkouli (v převlečení za námořníka) první žena (Jeanne Baré). Její převlek se prozradil až na Tahiti, kde domorodci poznali, že se nejedná o muže. Při plavbě byly viděny ostrovy Tuamotu, cesta vedla poblíž Velkého bradlového útesu, byly navštíveny ostrovy Tahiti, Samoa, Nové Hebridy. Zpět do Francie, do Saint-Malo, dopluli 16. 3. 1769. V roce 1771 vyšla kniha o cestě Voyage autour du monde. Na základě této cesty vznikla legenda o Tahiti jako pozemském ráji.
V roce 1787 se Bougainville stal členem Francouzské akademie věd, v roce 1791 vice-admirálem francouzského námořnictva. Před Velkou francouzskou revolucí se zachránil pobytem v Normandii. V roce 1808 ho Napoleon jmenoval členem Čestné legie.

Na jeho počest byl pojmenován rod Bougainvillea Comm. ex Juss., bugenvilea, Nyctaginaceae.
Bougainvillea