Na území CHKO Železné hory, asi 1,5 km jihozápadně od obce Trpišova, se ve Slavické oboře nachází rybník Boušovka (okres Chrudim). Jedná se o nevelký mělký lesní rybník napájený především srážkovou vodou. Rybník byl vyhlášen chráněným území v roce 1950 na ploše 1,14 ha a důvodem byla ochrana růžové formy leknínu bílého (Nymphaea alba). Ten zde byl však vysazen.
Boušovka
Rybník byl postaven v roce 1876 knížetem Františkem Josefem Auespergem, který zde nechal lekníny vysadit pro potěšení své manželky Vilemíny. Rybník nebyl určen k chovu ryb a ani po vyvlastnění majetků Auerspergů nebyl pro své rozměry využíván k chovu ryb. Výrazně se zazemňuje a vodní plocha se zmenšuje. Naopak bujně se rozrůstá litorál, v kterém dominuje orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), ten doprovází ostřice štíhlá (Carex acuta) a především ostřice ostrá (C. acutiformis). Ostřice ostrá zvolna přecházela do mokřadních olšin, které však byly vykáceny.
Z vodních makrofyt jsou nápadné porosty lekníku bílého (Nymphaea alba) a také stulíku žlutého (Nuphar lutea). Na okrajích se vzácně vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis).
Boušovka
Lokalita je významná výskytem malakofauny, dále zde byl zaznamenán výskyt asi 10 druhů obojživelníků a asi 10 druhů vážek, mezi kterými je nejzajímavější vážka jasnoskvrná (Leucorrhinia pectoralis), pro jejích ochranu je Boušovka vyhlášena evropsky významnou lokalitou. Nově je jako důvod ochrany PP Boušovka již uveden výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů vodních makrofyt a entomofauny.
Boušovka
Boušovka se nachází ve Slavické oboře, která je veřejnosti přístupná pouze v červenci a srpnu, a dále v únoru a březnu. K rybníku nevede žádná značená cesta a nejlépe je přístupný po cestě z hráze rybníku Starý.
Boušovka
V srpnu 2013 byla zahájena revitalizace rybníka Boušovka, během níž bude rybník především odbahněn a opravena hráz. Větší část litorálu rybníka bude zachována. Cílem je zlepšení životních podmínek pro obojživelníky a hmyz.
Boušovka
Fotografováno ve dnech 6. 7. a 30. 8. 2013.