Syn.: Brachylaena natalensis Sch. Bip. ex Walp.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Brachylaena discolor

Rozšíření: Druh jihovýchodní Afriky, vyskytuje se ve východních provinciích Jihoafrické republiky, v Zimbabwe, Mosambiku a Svazijsku. V areálu je rozlišováno několik infraspecifických taxonů, které jsou někdy klasifikovány dokonce jako samostatné druhy.

Ekologie: Roste v pobřežních lesích a v křovinaté vegetaci na pobřežních dunách (to se týká především nominátního poddruhu), ale i ve vnitrozemských lesích a na křovinatých svazích. Kvete od července do září.

Brachylaena discolor

Popis: Dvoudomý keř až strom dosahující výšky (2–)6–10(–20) m, s borkou šedou až hnědou, vrásčitou a letorosty chlupatými, olysávajícími. Listy jsou střídavé, řapíkaté, eliptické či obkopinaté až úzce obvejčité, (5–)7–10(–19) cm dlouhé a (1,5–)2,5–4,5(–6) cm široké, kožovité, na bázi klínovité, na řapík krátce sbíhavé, celokrajné nebo po okraji chobotnaté až pilovité, na vrcholu většinou špičaté, někdy i tupé, na líci lysé, na rubu běloplstnaté, žláznaté. Úbory vyrůstají v úžlabních nebo terminálních hroznech či latách na krátkých stopkách; zákrovní listeny jsou seřazeny ve 4–10 řadách, jsou (1,5–)3–10(–15) mm dlouhé; listeny jsou úzce až široce vejčité, někdy eliptické, plstnaté; květy jsou jednopohlavné, trubkovité, v samčích úborech může být až 45 květů, v samičích nanejvýše 26 květů. Plodem je úzce obvejcovitá nažka, zhruba 4 mm dlouhá, s chmýrem 2–8,5 mm dlouhým.

Využití: Dřevo stromu je tvrdé a trvanlivé, používá se při výrobě lodí i střech, z větví se vyrábějí rybářské pruty. Listy a kořeny této dřeviny zná jihoafrická tradiční medicína. Je to také dobrá medonosná rostlina.

Poznámka: Rod Brachylaena zahrnuje asi 12 druhů, které se vyskytují ve východní a jižní Africe, na Madagaskaru a Komorech.

Brachylaena discolor
Brachylaena discolor
Brachylaena discolor
Brachylaena discolor

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 11. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Sodwana Bay).