Syn.: Bromus pinnatus L., Festuca pinnata (L.) Huds., Triticum pinnatum (L.) Lam. et DC., Agropyron pinnatum (L.) Chevall., Tragus pinnatus (L.) Panz.
Česká jména: krytoprašník prapořitý (Presl 1819), krytoprašník praporitý (Opiz 1852), mrvka prápořitá (Čelakovský 1879), válečka prapořitá (Kubát 2002)
Slovenská jména: mrvka perutnatá (Reuss 1853), mrvica peristá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Brachypodium pinnatum

Rozšíření: Evropský druh s přesahem do západní Asie a střední Sibiře, soustředěnější výskyt je ve střední, severní a východní Evropě, vyznívá v západním Středozemí, izolovaně se objevuje ještě v oblasti Kavkazu. Druhotně roste také na západním pobřeží Severní Ameriky. U nás je rozšířena od nížin do pahorkatin nerovnoměrně po celém území. Na Slovensku chybí od středních poloh výše.

Ekologie: Roste na prosluněných lesních lemech, v polostinných lesích, na křovinatých svazích. Vyhledává spíše humózní, často vápenité půdy. Kvete od června do července.

Popis: Statná výběžkatá netrsnatá tráva, až 1 m vysoká, vytvářející nejčastěji zapojené hustší porosty. Barvu má světle zelenou až žlutozelenou. Listy jsou tuhé, dlouhé a často chlupaté, nasedají bez oušek s malým dřípeným jazýčkem. Stébla mají jemně chlupatá kolínka. Květenství je vzpřímený lichoklas s 6 až 12 válcovitými klásky, krátce a drsně chlupatými. Klas je nejprve stažený, za květu se rozevírající.

Brachypodium pinnatumBrachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatumBrachypodium pinnatum

Fotografováno dne 13. 7. 2009 (Česko, Čechy, Kraslicko, PP Rotava).