Kdo by si u tohoto chráněného území pod označením přírodní památka představoval něco vyloženě „přírodního“, něco jako zapomenutý kus krajiny naplněný možná ještě taky ptačím zpěvem, bude patrně zklamán. Přímo pod chráněným územím (alespoň tedy pod jeho jednou z částí) totiž probíhá jedna z nejfrekventovanějších tepen velkoměsta – pražský okruh, známější spíše jako jižní spojka, a to ještě nedaleko od známého barrandovského mostu (tím myslím známého především zácpami v době dopravních špiček). Přirozeně o nerušeném poslechu ptačího zpěvu si můžete nechat jenom zdát.
Braník
Přesto je ale toto území v mnoha ohledech, neřku-li překvapivě, zajímavé. Jako chráněné území bylo vyhlášené v roce 1988, a to jak již bylo zmíněno, ve dvou částech (u silnice v zářezu trati nad jižní spojkou, při severovýchodním okraji bránického pivovaru a v lomu u křížení železnic, pod jihozápadním okrajem branického pivovaru). Rozkládá se na ploše 0,55 hektarů. Důvodem vyhlášení byl významný výskyt zkamenělin (fosilní fauny) ve výchozech graptolitových břidlic.
Braník
Zajímavá je i vegetace skalních stepí. Na již zmiňované ploše u jižní spojky je to výskyt koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), dlužno ovšem podotknout, že v době návštěvy to byla jenom jedna kvetoucí rostlina. Nesrovnatelně bohatší je zde ale výskyt trýzele škardolistého (Erysimum crepidifolium), který tvoří záplavu žlutých květů zejména v horní části stepi.
PulsatillaErysimum
Více než překvapivá je bohatá populace dvojštítku hladkoplodého (Biscutella laevigata), druhu jinak v poslední době mizejícího pravděpodobně z důvodu velkoplošného imisního spadu (připomeňme, že zde roste u jedné z nejrušnějších silnic v Praze!).
Z dalších druhů zde byl zaznamenán česnek tuhý (Allium strictum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kostřava walliská (Festuca valesiaca), pelyněk ladní (Artemisia campestris), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a další. Z druhů, které patří v pražském okolí ke vzácným druhům, zde byla nalezena kalina tušalaj (Viburnum lantana).
Biscutella
Fotografováno dne 19. 4. 2007.