Syn.: Bletia nodosa (L.) Rchb. f., Bletia rhopalorrhachis (Rchb. f.) Rchb. f., Brassavola rhopalorrhachis Rchb. f., Brassavola scaposa Schltr., Cymbidium nodosum (L.) Sw., Epidendrum nodosum L., Epidendrum nodosum Jacq.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Brassavola nodosa
Rozšíření: Druh s dosti velkým areálem od jižního Mexika přes celou Střední Ameriku až do Kolumbie a Venezuely, také na ostrovech v Karibiku. Výskyt v Peru je nejistý.
Ekologie: Roste v suchých opadavých lesích, ale i v lemech pláží podél pobřeží a ve vegetaci mangrove. Lokality jsou známy až do nadmořské výšky 600 m.
Brassavola nodosa
Popis: Zpravidla epifyticky rostoucí orchidej s bílými provazovitými kořeny a 2,5–7,5 cm dlouhým větveným oddenkem. Listy vyrůstají po jednom na konci výhonů, jsou dužnaté, čárkovité, oblé, 7–24 cm dlouhé a 0,6–2 cm široké, na svrchní straně s výraznou rýhou, na vrcholu špičaté. Květenství je koncový, nanejvýš 6květý hrozen; květy jsou velké, mají až 15 cm v průměru, bílé až nazelenalé, často při bázi červeně tečkované; okvětní lístky jsou čárkovitě kopinaté, 4,5–8 cm dlouhé a 3–5 mm široké, vnitřní poněkud užší, pysk je dlouze kopisťovitý, 5,5–7 cm dlouhý a 2,5–4 cm široký, rozšířená část je 2–3 cm dlouhá; sloupek je 5–6 mm dlouhý; spodní semeník je stopkovitý, 4–6 cm dlouhý. Plodem je 3,5–4 cm dlouhá tobolka se zobánkem.
Ohrožení a ochrana: Jako všechny vstavačovité, je i tento druh chráněn mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Brassavola nodosa
Brassavola nodosa
Fotografovala Alena Vydrová, dne 28. 2. 2009 (Kostarika: NP Manuel Antonio).