Syn.: Brassia aristata Lindl., Brassia brachiata Lindl., Brassia coryandra E. Morren, Brassia cowanii Lindl., Brassia longiloba DC., Brassia odontoglossoides Klotzsch et H. Karst., Oncidium brachiatum (Lindl.) Rchb. f., Oncidium verrucosum (Bateman ex Lindl.) Rchb. f.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Brassia verrucosa
Rozšíření: Areál se táhne ve Střední Americe od jižního Mexika po Kostariku, a snad i dále v Jižní Americe ve Venezuele, Brazílii a Peru. Jihoamerické rostliny, které jsou takto označovány, však možná představují druh Brassia bidens.
Ekologie: Roste jako epifyt v otevřených, vlhkých stálezelených nebo poloopadavých lesích, zejména na místech, která jsou často pod vlivem mlh. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 900–2400 m.
Brassia verrucosa
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina; bazální lodyžní články jsou 4–6 cm dlouhé a 2–4 cm široké, stlačené, většinou dvoulisté. Listy jsou řemenovité, 10–20 cm dlouhé a 2–2,5 cm široké. Květenství je 6–10květý dvouřadý hrozen; květy jsou zelenavé, s hnědavými a tmavozelenými skvrnkami, horní vnější okvětní lístek je velmi úzký, 4–5 cm dlouhý a 3–4 mm široký, dlouze zašpičatělý, vnější postranní lístky jsou podobné, ale poněkud delší, vnitřní 2 okvětní lístky jsou rovněž podobného tvaru, 2,5–3 cm dlouhé, poněkud srpovité, pysk je asi 2 cm dlouhý a 1–1,2 cm široký, nad středem rozšířený do srdčitého útvaru se zvlněným okrajem a hrotitou špičkou, nese zelené bradavčitě vystouplé skvrnky; sloupek je asi 4 mm dlouhý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento druh je zařazen na seznam v příloze II k mezinárodní úmluvě o obchodování s přírodninami CITES.
Brassia verrucosaBrassia verrucosa
Brassia verrucosa
Brassia verrucosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 21. 2. 2009 (Kostarika, Monteverde, rostlina z kultury).