V těsném sousedství brněnského sídliště Kamenný vrch se nachází stejnojmenná přírodní rezervace, jejíž největší botanická atrakce rozzáří zdejší stepní stráně krátce po příchodu jara.

Kamenný vrch

Místní louky se vyznačují téměř masivním výskytem koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), v míře mnohem menší je zde zastoupena i populace později vykvétajícího koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), jehož zdejší existence je již v rámci Brněnska bohužel jen raritní. Jedná se patrně o poslední lokalitu s jeho výskytem v této oblasti.

Rozkvetlý Kamenný vrch

Téměř současně s konikleci vykvétají i mochna jarní (Potentilla tabernaemontani) a mochna písečná (Potentilla arenaria), možno objevit i fialku Rivinovu (Viola riviniana), z keřů se v této době svými květy barevně prosazuje především dřín obecný (Cornus mas). Bystré oko rozezná v travnatém porostu i čerstvé výhony pryšce mandloňového, hvozdíku kartouzku, ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys), lnu tenkolistého (Linum tenuifolium) a řady dalších rostlinných druhů, jejichž doba vegetačního vrcholu teprve příjde. Jen o trochu později vykvete i poměrně vzácný lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera).

Koniklec velkokvětý na Kamenném vrchu

V létě se louka obarví květy černýše rolního (Melampyrum arvense), vykvete i jehlice trnitá (Ononis spinosa), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), krásná hvězdnice chlumní (Aster amellus), nenápadná silenka ušnice (Silene otites), dominantní svízel syřišťový (Galium verum), až do září zde vykvétá i zajímavý keř žanovec měchýřník (Colutea arborescens).

Zeměžluč okolíkatá

Fotografováno v letech 2003 až 2006.