Syn.: Bromus mollis subsp. hordeaceus (L.) Nyman, Serrafalcus hordeaceus (L.) Godr. et Gren.
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Bromus hordeaceus

Bromus hordeaceus

Rozšíření: Roste v celé Evropě s výjimkou nejsevernějších poloh, doznívá na východní části kontinentu a izolovaně zasahuje do okolí Kavkazu, přesahuje do severní Afriky a na Kanárské ostrovy. Vyskytuje se také v Severní Americe a na jihu Jižní Ameriky (od jihu Brazílie po Patagonii) jako nepůvodní druh.

Ekologie: Roste nejčastěji na narušovaných a ruderálních plochách, podél okrajů cest, polí, na zarůsajících staveništích, rumištích. Na ruderalizovaných lokalitách často dojde k masivnímu rozšíření a následnému postupnému úbytku v dalších letech na konkurenčně přijatelnou úroveň. Kvete od května do srpna.

Popis: Jednoletá, nevýrazně trsnatá až netrsnatá tráva, šedozeleně zbarvená, až 60 cm vysoká. Stébla mají plstnatá kolénka, listy jsou rozvolněně chlupaté, nasedají z pochvy bez postranních oušek, jsou dlouhé. Květenstvím je lata, spíše sevřená, s větévkami kratšími než jednotlivé klásky. Klásky 1–2 cm dlouhé, podlouhle oválné, mírně smáčklé, osinaté. Plevy i pluchy mají výrazné žilkování, pluchy krátce chlupaté, po obvodu s blanitým okrajem. Květenství po dozrání stažené.

Bromus hordeaceusBromus hordeaceus
Bromus hordeaceus

Fotografováno v květnu 2009 (Česko, Čechy, v Sokolově).