Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Bulbophyllum hatusimanum
Rozšíření: Endemit Mikronésie, roste pouze na Palau na několika lokalitách ve střední části ostrova Babeldaob.
Ekologie: Povětšinou epifytická orchidej, roste na kmenech, zřídka i na zastíněných skalkách, obvykle na mezických stanovištích v nížinném tropickém deštném lese; lokality leží na čedičích.
Bulbophyllum hatusimanum
Popis: Vytrvalá bylina s tlustým plazivým oddenkem, na němž se tvoří stonkové hlízky ve vzdálenosti 1,5–5 cm od sebe; hlízky jsou úzce vejcovité, 1,2–2 cm dlouhé. Listy jsou podlouhlé, 8–17 cm dlouhé a asi 1 cm široké, na bázi zúžené, celokrajné, na vrcholu tupě špičaté. Květy vyrůstají z lodyhy po 2–3 na stopce poněkud kratší než listy; listen pod květem je kratičký; okvětí je žlutavé, průsvitné, s četnými tmavě růžovými až hnědočervenými skvrnami; vnější okvětní lístky jsou obvejčité, hrotité, vnitřní okvětní lístky jsou eliptické, pysk je kopinatý, ven vyhnutý, červený. Plodem je válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Spolu s dalšími orchidejemi je i tento druh zapsán na seznam mezinárodní obchodní úmluvy CITES.
Poznámka: Ve velmi početném rodu Bulbophyllum reprezentuje spíše statnější druhy s většími květy.
Bulbophyllum hatusimanum
Bulbophyllum hatusimanum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, nad jezerem Ngardok).