Syn.: Bulbophyllum avicella Ridl., Bulbophyllum ciliatoides Seidenf., Bulbophyllum gibbonianum Schltr., Bulbophyllum nuruanum Schltr., Diphyes membranacea (Teijsm. et Binn.) Szlach. et Rutk., Phyllorchis membranacea (Teijsm. et Binn.) Kuntze, Phyllorkis membranacea (Teijsm. et Binn.) Kuntze
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Bulbophyllum membranaceum
Rozšíření: Areál zahrnuje indonéské ostrovy od nejjižnější části Malajsie přes Indonésii na Novou Guineu, dále v Oceánii roste nejdále snad až na souostroví Tonga, do Mikronésie zasahuje na Palau, kde se vyskytuje na ostrově Babeldaob, a na Pohnpei. Výskyt v Thajsku vyžaduje potvrzení.
Ekologie: Epifytická orchidej, roste na kmenech a větvích stromů na mezických stanovištích nížinného tropického deštného lesa.
Bulbophyllum membranaceum
Popis: Drobná vytrvalá bylina s plazivou lodyhou, na níž se tvoří četné stonkové hlízky ve vzdálenosti 2,5–4,5 cm od sebe; hlízky jsou vejcovité, 6–7 mm dlouhé a asi 5 mm široké, na jejich vrcholu vyrůstá jediný list. Listy jsou vejčité, 2–4,5 cm dlouhé a 0,7–1,5 cm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté. Miniaturní květy vyrůstají jednotlivě z lodyhy nebo v paždí hlízek; listen pod květem je 1–1,5 mm dlouhý; okvětí je dužnaté, průsvitné a neotvírá se doširoka; vnější okvětní lístky jsou červené, hřbetní je vejčitý, 3,5–4,5 mm dlouhý a asi 1,5 mm široký, postranní navzájem člunkovitě srůstají, jsou asi 4 mm dlouhé a 2–2,5 mm široké, postranní vnitřní okvětní lístky jsou podlouhlé, jen asi 1,5 mm dlouhé a 0,8–1,2 mm široké, světle žluté, pysk je zakřivený, páskovitý, 1,5–2 mm dlouhý a asi 0,8 mm široký, hnědožlutý. Plodem je kyjovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jako na ostatní orchideje se i na tento druh vztahuje mezinárodní obchodní úmluva CITES.
Poznámka: Rod Bulbophyllum je nejpočetnějším rodem mezi orchidejemi, patří samozřejmě mezi nejkomplikovanější. Dnes se rozlišuje asi 2000 druhů, které se vyskytují v tropech Starého i Nového světa; centrum diverzity je na Nové Guineji, odkud je jich známo asi 600. Tento druh se vyznačuje nenápadnými květy, které se v přírodě velmi obtížně hledají. Sterilní rostliny, které zřejmě představovaly rovněž tento druh, se přitom na navštívené lokalitě vyskytovaly v hojnosti.
Bulbophyllum membranaceum
Bulbophyllum membranaceum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, Lake Ngardok Nature Reserve).