Syn.: Bunium alpinum subsp. corydalinum (DC.) Nyman, Bunium alpinum var. corydalinum (DC.) Gillot, Bunium macuca subsp. nivale (Boiss.) Mateo et S. López Udias, Bunium nivale Boiss., Bunium petraeum Loisel., Carum nivale (Boiss.) Lange
Česká jména: bulvuška (Kubát 2002)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Bunium corydalinum
Rozšíření: Západomediteránní druh, roste jen na ostrovech Korsika a Sardinie. Ve vyšších polohách Korsiky patří k častým druhům.
Ekologie: Stanovištěm jsou pastviny, horské louky a světlé, zejména borové lesy, a to výhradně na kyselých substrátech. Lokality leží v nadmořské výšce 300–2000 m.
Bunium corydalinum
Popis: Drobná, jen 3–20 cm vysoká vytrvalá bylina s vejcovitou hlízkou o průměru 1–2 cm, z níž vyrůstají přízemní listy a chudě větvená křivolaká lodyha, nesoucí 2–5 složených okolíků. Listy jsou v obrysu podlouhlé, 1–2krát peřenodílné, úkrojky posledního řádu jsou čárkovitě kopinaté, 5–7 mm dlouhé a 1,5–2 mm široké, ploché, na vrcholu tupé. Složené okolíky se skládají z 1–5 okolíčků o 3–5 paprscích 1–2 cm dlouhých; obal tvoří 1–5 bíle lemovaných listenů asi 3 mm dlouhých; listeny obalíčku šídlovité; koruna je bílá, asi 3 mm dlouhá. Plody jsou podlouhlé hranaté dvounažky asi 3 mm dlouhé.
Poznámka: Nejblíže příbuzné jsou Bunium petraeum z centrálních Apenin a Sicílie, které se odlišuje kratšími paprsky, a poněkud statnější Bunium alpinum z hor nad východním pobřežím Jaderského moře.
Bunium corydalinum
Bunium corydalinum
Bunium corydalinum
Fotografovali Gianmaria Bonari a Vít Grulich, dne 5. 6. 2018 (Francie, Korsika, lesy u Col di Vergio).