Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Bupleurum fruticosum
Rozšíření: Roste především v západní části Středozemí od Španělska a Maroka po Tunisko a Itálii, izolovaně i v Řecku a Libanonu. Zaznamenány byly případy zplanění ve Velké Británii a Německu a snad i na Krymu.
Ekologie: Vyskytuje se v macchiích na kamenitých a skalnatých svazích, často na vápenci; lokality vystupují až do nadmořské výšky 1100 m.
Bupleurum fruticosum
Popis: Stálezelený prutnatě větvený keř vysoký (0,6–)1–2(–3) m; větvičky jsou zcela lysé. Listy jsou střídavé, jednoduché, podlouhlé až kopinaté, 10–12 cm dlouhé a (0,4–)2–3(–4) cm široké, kožovité, lysé, na líci lesklé. Složené okolíky vyrůstají na konci větviček, jsou tvořeny 6–20(–25) paprsky; listenů obalu je obvykle 5, opadavých, jsou asi 5 mm dlouhé a 2 mm široké, jeden je obvykle poněkud delší než ostatní; listeny obalíčku jsou rovněž opadavé; květy jsou velmi drobné, žluté. Plody jsou 7–8 mm dlouhé, žebrované dvounažky.
Poznámka: Velmi neobvyklý zástupce miříkovitých rostlin keřovitého vzhledu. Nejbližším příbuzným je kanárské Bupleurum salicifolium.
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosumBupleurum fruticosum
Fotografováno ve dnech 12. 5. 2009 (Francie, Provence: Toulon, Mont Faron) a 12. 9. 2013 (Francie: Avignon).