Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Bupleurum ranunculoides
Rozšírenie: Taxonomicky problematický druh s veľkým areálom – Alpy, Apeniny, Massif Central, Pyreneje, Karpaty. Rastliny zo Západných Karpát boli rôznymi autormi opísané vo viacerých varietách. Podľa iných autorov ide iba o krajné typy fluktuačnej variability alpsko-karpatského poddruhu B. ranunculoides subsp. ranunuculoides, pričom naše rastliny tvoria samostatnú arelu, ktorá zahŕňa Západné Karpaty (Poľsko, Slovensko), Východné Karpaty (Ukrajina) a Južné Karpaty (Rumunsko).
V Českej republike nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje relatívne vzácne v Malej Fatre, vo vápencových obvodoch Západných (Osobitá, Sivý vrch) a Vysokých (vápence medzi Bielovodskou a Javorovou dolinou) Tatrách. Hojnejší je iba v Belianskych Tatrách.
Ekológia: Prerastlík iskerníkovitý sa vyskytuje v horách od (horského) subalpínskeho po alpínsky stupeň, na vysokohorských lúkach, subalpínskych nivách, svetlinách v kosodrevine a zarastajúcich skalách, na kamenitých pôdach na vápencovom podklade.
Bupleurum ranunculoides
Opis: Trváca rastlina vysoká 5–30 cm. Podzemok krátky. Byľ priama, jednoduchá, prízemné listy ± ružicovité, čiarkovito kopijovité, do listovej stopky zúžené, dolné byľové sediace, z úzko vajcovitej bázy kopijovité, poloobjímavé. Kvety v zloženom, vrcholovom okolíku s 5–7(–12) lúčmi, obal z z 3(1–5) vajcovitých listeňov, listence obalčekov široko až okrúhlo elipsovité, žltkasté. Koruna sýto žltá, 0,7 mm, plody podlhovasté, 2,5–3 mm dlhé, úzko krídlato rebernaté. Kvitne v júli až auguste.
Ohrozenie a ochrana: Napriek skutočnosti, že druh nie je zaradený medzi chránené rastliny a ani nemá kategóriu ohrozenosti a vzácnosti, patrí medzi naše vzácnejšie horské rastliny. Je ohrozený zalesňovaním kosodrevinou (prípadne sekundárnou sukcesiou na holiach) a rozvojom turistiky (erózia, zošľapovanie).
Poznámka: Až podrobná taxonomická štúdia ukáže postavenie slovenských rastlín v rámci široko chápaného taxónu Bupleurum ranunculides L. s. l. , je možné, že sa potvrdí názor viacerých autorov o ich endemizme.
Bupleurum ranunculoidesBupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Foto: 25. 8. 2004 (Slovensko, Vysoké Tatry) a 25. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).