Syn.: Bupleurum tenue Salisb., Isophyllum tenuissimum J. Presl et C. Presl, Zigara tenuis (Salisb.) Raf.
Česká jména: ušatka nejtenší (Presl 1819), ušatka nejtenčí (Opiz 1852), prorostlík ušatka (Sloboda 1852), prorostlík nejtenší (Čelakovský 1879), prorostlík nejtenčí (Políka 1912), prorostlík nejtenší (Dostál 1950), prorostlík nejtenčí (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: pupkavice tenulinká (Reuss 1853), prerastlík najtenší (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Bupleurum tenuissimum
Rozšíření: Souvislejší areál v panonské oblasti střední Evropy, zasahuje však i do jižní Skandinávie, Německa a severozápadní Afriky. Adventivně i v Argentině (Buenos Aires). U nás se vyskytuje velice vzácně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na slaných loukách a zasolených ruderálních místech (příkopy, meze), v pásmu nížin. Kvete od července do září.
Popis: Jednoletá bylina s tenkým kořenem, 5–30 cm vysoká, lodyha přímá nebo vystoupavá, při bázi rozvětvená s několika poléhavými nebo vystoupavými větvemi, listy čárkovitě podlouhlé, květenství v paždí listů jsou tvořena jednoduchým okolíkem, koruna žlutavá, nazelenalá. Plodem je bradavčitá dvounažka.
Ohrožení a ochrana: Prorostlík nejtenčí je konkurenčně velice slabým druhem, navíc slaniska, na kterých roste, patří k nejohroženějším biotopům. Proto patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Na Slovensku je řazen ke zranitelným druhům (VU) a také chráněn zákonem.
Bupleurum tenuissimumBupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimumBupleurum tenuissimum
Fotografováno dne 19. 8. 2004 (Ladislav Hoskovec: Slovensko, Čistiny) a říjen 2006 (Alena Jírová: Maďarsko, NP Kiskunság).