Česká jména: šmel okoličnatý (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), šmel okoličnatý, rákosníček (Čelakovský 1879), šmel okoličnatý (Polívka 1912, Dostál 1950), šmel okolíkatý (Dostál 1989), šmel okoličnatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: šmel okolíkatý, vodnia fijalka (Reuss 1853), šmel okolíkatý (Novacký 1936, Dostál 1950), okrasa okolíkatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Butomaceae L. C. Richard – šmelovité
Butomus umbellatus
Rozšíření: Eurasijský druh, v Severní Americe rozšířený adventivně, u nás roste roztroušeně až místy hojně v nižších polohách.
Ekologie: Vyhledává mělké stojaté nebo slabě průtočné vody v teplejších oblastech, roste i na obnažených březích.
Popis: Statná, až 150 cm vysoká, bahenní bylina s vodorovným a plazivým oddenkem. Stvol je přímý, čárkovité listy v přízemní růžici jsou 30–150 cm dlouhé. Vykvétá od června nápadnými nepravými okolíky postupně rozkvétajících květů.
Využití: Oddenek lze konzumovat, na Sibiři údajně slouží k přípravě speciální mouky i jako náhražka kávy a krupice. Při pohledu na tuto krásnou rostlinu však jistě v našich zeměpisných šířkách nakonec nad gurmánskými sklony zvítězí hledisko estetické – vysazuje se i u zahradních jezírek.
Ohrožení a ochrana: Šmel okoličnatý je zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a). U našich východních sousedů je zařazen k druhům méně dotčeným (LC).
Butomus umbellatusButomus umbellatus
Butomus umbellatusButomus umbellatus
Butomus umbellatus
Fotografováno dne 17. 8. 2003 (Lednice, zámecký park).