Bzenecká lípa

Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 28 m (v roce 2009)
  • Šířka koruny: 31 m
  • Odhadované stáří: údajně asi 915 let (v roce 2019)

Tento letitý lipový veterán roste v zámeckém parku v Bzenci (okres Hodonín). Podle záznamu na pamětním kameni u lípy, který pochází z roku 1771, měla být vysazena zhruba v roce 1104. Památným stromem byla vyhlášena dne 9. 8. 2001.

Obsáhlejší zprávu o této lípě přináší historik Josef Hanák v Pamětech města Bzence, které vyšly v prvních letech nového Československa. Tedy přesněji zmiňuje se hned o dvou bzeneckých lípách, které rostly ještě na začátku 20. století nedaleko od sebe; oba stromy se neostýchá označit za nejstarší na Moravě. Větší lípa snad už ani tehdy neměla hlavní kmen, přesto však uvádí jeho obvod, který prý činil 1285 cm. Její jednotlivé větve tehdy podepíralo 70 podpěr, nejdelší větev prý měřila 19 m. Menší lípa měla mít obvod kmene 600 cm, její stav však nebyl nikterak dobrý, stávala totiž na vinném sklepě, který ji v růstu značně omezoval. Josef Hanák se v knize zmiňuje i o zvláštní formě dřívější péče o oba tyto stromy: údajně se k jejich kořenům naléval olej. Menší lípa v průběhu 20. století uschla, větší žije dodnes.
Lípa je uvedena už v bzeneckém urbáři z roku 1604, později se o ní zmínil i moravský dějepisec a archivář Jan Petr Cerroni (1753–1826), který o ní mimo jiné napsal: Místo pod lipou, k němuž vedou čtyři brány, jest tak dlouhé a široké, že se na něm může současně hráti šest kuželkových partií, aniž by si hráči překáželi. Vypravuje se, že pod touto lípou odpočíval a bavil se císař Rudolf II. s celou svou dvorní družinou, s plukovníkem a tělesnou gardou. Budiž dopřána někdejší veselá zábava této svědkyni Bzence ještě dlouhé věky.
Až lehké pohnutí mysli projevil v souvislosti s touto lípou známý historik Gregor Wolny (1793–1871), když ve své moravské topografii poznamenal: Vkročí-li nenadále cizozemec pod temné loubí první lípy, již patrně zvětšelé, jímá jej úděs, pováží-li, že jest snad družkou mladé Moravy, zešedivělou v proudech dob, jež viděla mizeti.

Bzenecká lípa
Bzenecká lípa
Bzenecká lípa
Bzenecká lípa
Bzenecká lípa
Bzenecká lípa

Fotografovala Věra Svobodová, dne 1. 6. 2019.