Syn.: Blumenbachia contorta (Desr.) Benth. et Hook. f. ex Hieron., Caiophora aequatoriana Urb. et Gilg, Cajophora contorta (Desr.) C. Presl, Loasa contorta Desr.
Čeleď: Loasaceae Juss.
Caiophora contorta
Rozšíření: Druh byl popsán z Peru, někdy však bývá uváděn výhradně jako endemit Ekvádoru – vyskytuje se patrně pouze v Severních Andách. Bližší vymezení areálu je problematické, některé i na internetu dostupné herbářové položky tohoto druhu pocházejí dokonce až z Bolívie, Chile a Argentiny, avšak skutečná identita těchto rostlin je evidentně odlišná. Zdá se, že už na území Peru je tento druh střídán podobným druhem Caiophora grandiflora.
Ekologie: Roste v lemech vlhkých horských lesů i v křovinaté vegetaci nejnižšího stupně párama (subpáramo), v nadmořských výškách zhruba od 2700 až do 3800 m.
Caiophora contorta
Popis: Bylinná ovíjivá liána s lodyhou větvenou, tenkou, chlupatou a listy vstřícnými, řapíkatými, v obrysu široce vejčitými až trojúhelníkovitými, 5–7 cm dlouhými a až 5,5 cm širokými, peřenodílnými, na bázi mělce srdčitými, s úkrojky kopinatými až vejčitými, po okraji zubatými, na vrcholu špičatými, řídce chlupatými. Květy jsou 5četné; kališní cípy jsou rozestálé, úzce kopinaté, 5–8 mm dlouhé, na okraji zubaté; koruna je baňkovitá, korunní lístky jsou výrazně kýlnaté, vzpřímené, až 15 mm dlouhé, oranžové, vně chlupaté. Plodem je tobolka.
Poznámka: V taxonomii rodu Caiophora lze snadno postřehnout určitou rozpačitost, která je z většiny zapříčiněna nejasnostmi ve staré botanické literatuře a v herbářových sběrech. Naše fotografie jsme se snažili porovnat s revidovanými herbářovými položkami z území Ekvádoru.
Caiophora contorta
Caiophora contorta
Fotografoval Mário Duchoň, dne 3. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas).