Syn.: Calamagrostis elata Blytt, Calamagrostis flexuosa Rupr., Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Calamagrostis phragmitoides
Rozšíření: Areál se rozkládá ve střední a severní Evropě, zasahuje i na Kavkaz. V ČR se tato třtina vyskytuje v severní části Krušných hor, dále v okolí Lipna, na více místech na Českomoravské vrchovině, ale i v Podkrkonoší, severovýchodních Čechách a v podhůří Jeseníků. Na Slovensku byla nedávno zjištěna v Nízkých Tatrách.
Ekologie: Provází mokřadní stanoviště, často se vyskytuje na rašelinných půdách, v potočních nivách a na světlinách rašelinných lesů.
Calamagrostis phragmitoides
Popis: Statná vytrvalá tráva, tvoří plazivé výběžky; stébla jsou přímá, 80–150 cm vysoká, s 5–8 kolénky, pod latou drsná, sterilní stébla jsou dosti často metlovitě větvená (v paždí listových pochev vyrůstají tenčí postranní větve). Listy jsou čárkovité, tmavě zelené až šedozelené, 6–10 mm široké; jazýček horních listů je 6–10 mm dlouhý, na vnější straně krátce hustě chlupatý. Lata je bohatá, rozkladitá, většinou více než 20 cm dlouhá; klásky jsou jednokvěté, plevy jsou téměř stejně velké, úzce kopinaté; plucha je blanitá, průsvitná, 5žilná, na bázi s věnečkem jemných chlupů, které poněkud přesahují její délku, osina je velmi jemná, 1,2–2,2 mm dlouhá, vyrůstá z hřbetu v horní třetině pluchy; pyl se zřejmě nevyvíjí. Obilka je nahá.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny ČR (2012) je tento druh klasifikován jako silně ohrožený (C2b).
Poznámka: Druh patří do taxonomicky složitého okruhu a někteří badatelé jej ztotožňují se sibiřským druhem Calamagrostis purpurea. V ČR byl zjištěn teprve v roce 1974 na Humpolecku, od té doby byl jeho výskyt prokázán asi na 15 lokalitách.
Calamagrostis phragmitoidesCalamagrostis phragmitoides
Calamagrostis phragmitoides
Calamagrostis phragmitoides
Calamagrostis phragmitoides
Fotografoval Tomáš Mrázek, dne 26. 7. 2015 (Krásný Les).