Syn.: Arundo neglecta Ehrh., Arundo stricta Timm, Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb., Deyeuxia neglecta (Ehrh.) Kunth
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Calamagrostis stricta
Rozšíření: Roste víceméně souvisle na severu severní polokoule včetně Grónska a Islandu, vyskytuje se i za polárním kruhem. Jižní hranice prochází Británií, střední Evropou, Rumunskem, roste též na Kavkaze a v horách Střední Asie, ze Sibiře dosahuje do Mongolska, severní i střední Číny, severního Japonska a na ruský Dálný východ (včetně Kamčatky a Kuril), v Severní Americe areál pokračuje přes Aljašku a Kanadu až na sever Nové Anglie, do oblasti Velkých jezer, na sever prérií a až do oblasti Skalistých hor a Velké pánve na jihozápadě USA. V areálu se rozlišuje několik infraspecifických taxonů.
U nás je výskyt tohoto druhu považován za reliktní, dříve se pravděpodobně vyskytoval častěji. Roste vzácně v Polabí (NPR Hrabanovská černava, u Chlumce nad Cidlinou), na Českomoravské vysočině (PR V Lisovech a PP Rybníky u Lovětína) a snad též v severních Čechách.
Ekologie: Roste na slatinách, na podmáčených loukách, na březích rybníků a jezer, na půdách mokrých, zásaditých. Ve střední Evropě roste na místech původního nepřerušeného bezlesí či na místech na ně navázaných, na slatinách nebo minerálně bohatých rašeliništích. Kvete od června do července.
Calamagrostis stricta
Popis: Vytrvalá výběžkatá tráva s tenkými, až několik desítek centimetrů dlouhými výběžky, dorůstající výšky 30–100 cm. Stébla jsou přímá, se 2–3 kolénky. Čepele listů jsou úzce čárkovité, ploché nebo svinuté, 2–5 mm široké, pochvy jsou úzké, lysé, hladké. Jazýček je 1–4 mm dlouhý, tupý. Květenstvím je úzce válcovitá hustá lata, 10–20 cm dlouhá, za květu s větvemi odstálými, před květem i po odkvětu těsně přitisklými k hlavní ose. Větévky jsou tenké, drsné, klásky jsou jednokvěté, šedohnědé až nachové, plevy jsou stejné, vejčitě kopinaté, špičaté, drsné, pastopečka je vyvinuta. Plucha je jen o málo kratší než plevy, je blanitá, pětižilná, s rovnou osinou vyrůstající uprostřed hřbetu pluchy. Chlupy bazálního věnečku jsou řídké, o něco kratší než plucha. Plodem je okoralá obilka.
Ohrožení a ochrana: Třtina pobřežní patří mezi kriticky ohrožené rostliny naší květeny (C1b), zákon ji chrání ve stejné kategorii (§1). Ohroženým druhem je i v Irsku a v americkém státě Michigan, chráněným v Maďarsku.
Calamagrostis stricta
Calamagrostis strictaCalamagrostis stricta
Calamagrostis strictaCalamagrostis stricta
Calamagrostis stricta
Fotografováno dne 28. 6. 2014 (NPR Hrabanovská černava).