Syn.: Agrostis varia (Schrad.) C. C. Gmel., nom. illeg., Arundo varia Schrad., Calamagrostis montana Host, Calamagrostis sylvatica Host, Deyeuxia varia (Schrad.) Kunth
České mená: třtina pestrá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: smlz pestrý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Calamagrostis varia
Rozšírenie: Vyskytuje sa v horách od Španielska až po Grécko, na sever zasahuje do južného Švédska a do Estónska. Areál je v niektorých oblastiach (napr. Balkán) napriek existencii vhodných biotopov nesúvislý. Popri nominátnom poddruhu, v rámci ktorého bolo opísaných viacero lokálnych variet sa odlišuje ešte subsp. corsica (Hack.) Rouy rozšírená na Korzike a priľahlej časti Talianska. Na Slovensku sa druh vyskytuje roztrúsene až hojne vo vápencových a dolomitových pohoriach od Malých Karpát po Branisko. V Česku je druh veľmi vzácny v stredných, severných a východných Čechách, na Morave chýba.
Ekológia: Rastie na kamenistých a trávnatých stráňach, vo svetlých lesoch a krovinách, štrkovitých sutinách a v lavínových žľaboch, na vápencoch a dolomitoch, od podhorského do subalpínskeho stupňa. Dominantný druh vysokobylinnej nív zväzu Calamagrostion variae.
Calamagrostis varia
Opis: Trsnatá, trváca bylina s krátkym podzemkom. Steblá priame, 30–120 cm vysoké, na báze hrubé, slamovo žlté, žltkasto šupinaté, len pod metlinou drsné. Pošvy listov lysé, jazýček (2–)4–5 mm dlhý, čepele 10–25 cm dlhé, 4–9 mm široké, na oboch stranách sivozelené, na rube drsné. Metlina 5–20 cm dlhá, priama, úzka, hustá. Klásky 4–6 mm dlhé, zlatožlté až červenohnedé, plevy rovnaké, kopijovité 4–5 mm dlhé, chĺpky na báze plevice dosahujú do polovice jej dĺžky, osť len o málo dlhšia než plevica, ukrytá v plevách. Plodom je zrno. Kvitne v júni až auguste.
Zámeny: Niekedy rastie spoločne s husto trsnatou C. arundinacea), ktorá sa líši kratšími jazýčkami, iba 1–2 mm, osťou omnoho dlhšou než plevy a zdanlivo lysými kláskami, chĺpky na báze plevice dosahujú len 1/4 jej dĺžky.
Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi kriticky ohrozené (C1b) a zákonom chránené (§2) druhy, zákonom chránený je tiež v Maďarsku.
Calamagrostis variaCalamagrostis varia
Calamagrostis variaCalamagrostis varia
Calamagrostis varia
Foto: jún až september 2008, 2010 a 2011 (Slovensko, Strážovské vrchy, Rokoš a Lúčanská Malá Fatra, Kľak).