Syn.: Hypnum cuspidatum Hedw., Acrocladium cuspidatum (Hedw.) Lindb.
Česká jména: károvka hrotitá (Svrček 1976)
Slovenská jména: barinovka hrotitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Amblystegiaceae Kindb. – rokýtkovité
Calliergonella cuspidata
Rozšíření: Holaktický druh, běžně rozšířený od Arktiky do severní Afriky, dále Blízký východ, Írán, Himálaj, Indie, Tibet, také v horách východní Afriky a Střední Ameriky, v Austrálii. V ČR poměrně běžný druh rostoucí na prosvětlených místech, bez rozdílu podloží.
Ekologie: Na vlhkých, ale i občas vysychavých místech. Spíše na loukách, v příkopech, na prameništích, v lesích jen na prosvětlených místech, od nížin až po hranici lesa.
Calliergonella cuspidata
Popis: Lodyhy přímé, pravidelně zpeřené, až 15 cm velké, vytvářející žlutavě až hnědavě zeleně zbarvené porosty. Konce lodyžek mají dovnitř svinuté listy, které způsobují, že konce lodyžek jsou hrotitě zašpičatělé. Lodyžní listy přímo odstálé, úzké báze široce vejčitě podlouhlé, tupé a krátce zašpičatělé. Žebro krátké a dvojité, nebo chybí. Křídelné buňky jsou ostře ohraničené. Větevní lístky jsou menší. Dvoudomý druh. Štět až 6 cm dlouhý. Zřídka plodné, tobolka vyklenutá, podlouhlá.
Calliergonella cuspidata
Záměny: V terénu dobře rozpoznatelný druh. Záměna je možná se zástupci rodu Calliergon, od kterých se odlišuje výrazně ostrou špičkou na konci lodyžky. Zřejmé na pohmat.
Calliergonella cuspidata
Calliergonella cuspidata
Fotografováno ve dnech 21. 7. 2009 (u obce Hluboká na Vysočině), 23. a 29. 9. 2009 (u Starého Ranska).