Syn.: Callitriche platycarpa b major Kütz., Callitriche platycarpa a minor Kütz., Callitriche polymorpha Lönnr., Callitriche transsilvanica Schur, Callitriche longistyla Norman, Callitriche palustris subsp. polymorpha (Lönnr.) Emberger et Maire
Česká jména: hvězdoš mnohotvarý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: hviezdoš mnohotvarý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Callitriche cophocarpa
Rozšíření: Vyskytuje se ve střední, východní a severní Evropě. Rozšíření má ± kontinentální tendenci, v atlantských oblastech je nahrazován druhem C. platycarpa. Na západ zasahuje po Švýcarsko a východní Francii (snad vzácně i na jihu a jihozápadě Francie), na východ po západní Sibiř a severozápadní Turecko. Ve Skandinávii je rozšířen až k břehům Severního ledového oceánu, v jižní Evropě zasahuje po severní Itálii. V Beneluxu byl vždy velmi vzácný, nyní odsud udáván jako pravděpodobně vyhynulý. V jižní Skandinávii ustupuje.
V České republice je celkově zřejmě nejčastějším druhem rodu. Vyskytuje se hojně až roztroušeně od nížin po hory, přičemž v termofytiku je suverénně nejběžnějším (a mnohdy i jediným) hvězdošem, rovněž ve vyšších polohách oreofytika převažuje nad ostatními druhy. Vzácnější je v subatlantsky laděných oblastech severních a západních Čech, přičemž v některých oblastech nejsevernějších Čech (Šluknovsko, Frýdlantsko, podhůří Lužických hor) zřejmě úplně chybí (zato je zde hojným druhem Callitriche platycarpa).
Callitriche cophocarpa
Ekologie: Obojživelná rostlina rostoucí ve vodním prostředí i terestricky na vlhkém substrátu. Ze všech našich hvězdošů má nejširší ekologickou amplitudu. Roste velmi často v tůních (velmi hojně v lužních lesích), mrtvých ramenech, příkopech a v mělkých okrajích rybníků. Velmi častý je i v tekoucí vodě – v potocích (často i znečištěných), kanálech a odvodňovacích strouhách. V kalužích lesních cest a na typických obnažených dnech rybníků roste spíše příležitostně. Vyskytuje se od nížin po hory, ve vodě kyselé i zásadité, oligotrofní až eutrofní. Kvete od dubna do listopadu.
Callitriche cophocarpa
Popis: Vytrvalé byliny s lodyhami až 120 cm dlouhými, zpravidla bohatě větvenými, na hladině vytvářejícími plovoucí listové růžice; terestrické formy se zkrácenou plazivou lodyhou, kořenující v uzlinách. Lodyha a listy s velmi drobnými štítnatými chlupy složenými z (5–)6–10(–11) buněk. Listy různého tvaru, úzce čárkovité až kopisťovité, 1–5žilné, (1,5–)3–44,5(–53) mm dlouhé, (0,3–)0,5–5,3(–6,0) mm široké; plovoucí růžice nejčastěji husté, z (6–)11–20(–26) listů, dobře vyvinuté růžice nejčastěji mírně konvexní. Květy nahé jednopohlavné v paždí listů růžic, vynořené nad hladinu, s nápadnými vytrvávajícími blanitými listeny, zpravidla prostorově oddělené: samčí květy na hlavní lodyze, samičí na větvích; nejčastěji v uzlině proti sobě dva samčí nebo dva samičí květy; čnělky až 5,2(–7,0) mm dlouhé, ± vzpřímené, vz. až rozestálé, dlouho na plodu vytrvávající. Tyčinky s nitkami po otevření prašníku (0,2–)0,9–8,3(–12,0) mm dlouhými, pyl žlutý, ± kulovitý až výrazně elipsoidní. Tvrdky malé, za zralosti hnědé, méně často až tmavě hnědé, ± okrouhlé, řidčeji široce eliptické, s dlouho vytrvávajícími vzpřímenými čnělkami (vzácně až nazpět ohnutými), v suchém stavu (0,8–)0,9–1,2(–1,3) mm vysoké, (0,8–)0,9–1,1(–1,3) mm široké, na hranách merikarpií nekřídlaté (pouze kýlnaté) nebo úzce křídlaté, křídlo 0–0,07(–0,10) mm široké.
Callitriche cophocarpaCallitriche cophocarpa
Callitriche cophocarpa
Callitriche cophocarpa
Záměny: Hvězdoš mnohotvarý je ve vegetativních znacích extrémně plastický druh, a to i v rámci celého rodu Callitriche. Plody, ač v odborné literatuře vesměs popisovány jako nekřídlaté, jsou ve skutečnosti velmi často zřetelně křídlaté. Nejlepším znakem pro odlišení od ostatních našich hvězdošů jsou dlouhé vzpřímené čnělky na plodech (hvězdoš hranoplodý – Callitriche platycarpa, který má taktéž vzpřímené čnělky, se liší většími plody). Dobrým, i když ne vždy fungujícím znakem, je prostorové oddělení samčích a samičích květů. Determinaci druhu komplikuje častá sterilita, rostliny z tekoucích vod jsou sterilní prakticky vždy. Určování sterilních rostlin vyžaduje značnou terénní zkušenost. Terestrické formy a rostliny s úzce čárkovitými listy jsou často velice podobné hvězdoši háčkatému (Callitriche hamulata), se kterým bývají mnohdy zaměňovány. Širokolisté fenotypy naopak bývají zaměňovány za hvězdoš kalužní (Callitriche stagnalis), případně hvězdoš hranoplodý (Callitriche platycarpa). V subatlantsky laděných oblastech Čech určování významně komplikuje hybridizace C. cophocarpa s C. platycarpa za vzniku hybrida Callitriche ×vigens.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je hvězdoš mnohotvarý uveden v Červeném zoznamu jako druh méně dotčený (LC).
Poznámka: Hvězdoš mnohotvarý je navzdory své relativní hojnosti značně přehlíženým druhem, a to nejen díky své časté sterilitě. Ve většině případů býval dosud zaměňován za jiné hvězdoše, což bylo do značné míry způsobeno chybnými popisy v dosavadní literatuře.
Callitriche cophocarpa
Fotografováno ve dnech 28. 4. 2008 (Praha, Modřanské laguny), 9. 6. 2008 (Břeclav, Pohansko), 8. 5. 2009 (Polabí, Kozly) a 20. 9. 2010 (Soňa Píšová: Třeboňsko, Hamr, rybník Smíchov II); fotografie plodů pořízeny z kultivovaného materiálu autora.