Syn.: Callitriche platycarpa a elongata Kütz., Callitriche platycarpa b latifolia Kütz., Callitriche platycarpa β rigidula Kütz., Callitriche platycarpa γ undulata Kütz., Callitriche platycarpa δ sterilis Kütz., Callitriche aquatica subsp. platycarpa (Kütz.) Bonnier et Layens, Callitriche font-queri P. Allorge in V. Allorge et P. Allorge
Česká jména: hvězdoš hranoplodý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žabívlas šíroplodý, hvězdoš (Reuss 1853), hviezdoš širokoplodý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Callitriche platycarpa
Rozšíření: Atlantský, západoevropský druh. Roste na Britských ostrovech, na evropském kontinentu od jižní Francie po jižní Švédsko, na východ po nejzápadnější Polsko a severozápad České republiky. Několik lokalit se údajně nachází také na Iberském poloostrově.
V České republice je druh významným subatlantským prvkem, naším územím prochází východní hranice areálu. Je velmi hojný v nižších polohách nejsevernějších Čech (Šluknovsko, Frýdlantsko, podhůří Lužických hor a Českého Švýcarska), kde je spolu s hvězdošem háčkatým (C. hamulata) nejběžnějším hvězdošem. Dále je znám z Liberecka, Dokeska, Českého ráje (nejvýchodnější známé lokality), ze severočeských a západočeských pánví, Lounska a Litoměřicka, Slavkovského a Českého lesa. Typický je pro nižší a střední polohy, do hor patrně příliš nezasahuje. Upřesnění rozšíření druhu u nás je otázkou dalšího výzkumu, neboť druh nebyl donedávna rozlišován. Veškeré starší údaje o rozšíření druhu u nás, včetně těch v Květeně ČR, jsou mylné.
Callitriche platycarpa
Ekologie: Obojživelný druh rostoucí ve vodním prostředí i terestricky na vlhkém substrátu. Jeho ekologická amplituda je poměrně široká. S oblibou roste v tekoucích vodách (potoky, říčky, kanály, velmi často spolu s hvězdošem háčkatým – C. hamulata), zejména s bahnitým dnem, např. v severních Čechách je velmi hojný i v zastrouhovaných úsecích potoků v obcích a městech. Častý je i ve vodách stojatých – v litorálech rybníků, v tůních, mokřadech a terénních depresích, v oblastech hojného výskytu také v kalužích na lesních cestách. Nevyhýbá se znečištěným ani oligotrofním vodám. Kvete od dubna do listopadu.
Callitriche platycarpa
Popis: Vytrvalé byliny s lodyhami až 120 cm dlouhými, zpravidla bohatě větvenými, často dosti robustními, na hladině vytvářejícími plovoucí listové růžice; terestrické formy se zkrácenou plazivou lodyhou, kořenující v uzlinách. Lodyha a listy s velmi drobnými štítnatými chlupy sestávajícími z (5–)7–10(–13) buněk. Listy nejčastěji tmavě (trávově) zelené, různého tvaru, úzce čárkovité až široce kopisťovité, 1–5(–7)žilné, (2–)3,5–30(–36) mm dlouhé, (0,4–)0,6–6,8(–9,0) mm široké; plovoucí růžice z (6–)7–15(–17) listů. Květy nahé, jednopohlavné, v paždí listů růžic, vynořené nad hladinu, s nápadnými vytrvávajícími blanitými listeny, samčí a samičí květy v uzlinách různě uspořádány; čnělky zprvu vzpřímené, posléze až rozestálé, až 6,6 mm dlouhé; tyčinky s nitkami po otevření prašníků (0,4–)0,7–7,8(–15,5) mm dlouhými, pyl žlutý nebo sytě žlutý, vzácně až bledě žlutý, pylová zrna široce elipsoidní nebo zaobleně trojhranná. Tvrdky za zralosti hnědé nebo šedohnědé, v obrysu ± okrouhlé, řidčeji široce eliptické, na vrcholu s přímými až rozestálými, zřídka obloukovitě nazpět ohnutými zbytky čnělek, v suchém stavu (1,0–)1,2–1,6(–1,8) mm vysoké, (1,0–)1,2–1,5(–1,7) mm široké, na hranách merikarpií úzce křídlaté, křídlo (0,01–)0,02–0,10(–0,14) mm široké.
Callitriche platycarpa
Callitriche platycarpa
Callitriche platycarpa
Záměny: Hvězdoš hranoplodý je hybridogenní allopolyploidní druh. Rodičovské druhy jsou hvězdoš kalužní (Callitriche stagnalis) a hvězdoš mnohotvarý (Callitriche cophocarpa), ve většině znaků je tudíž druh morfologicky intermediární mezi rodiči. Situaci navíc komplikuje enormní plasticita druhu v závislosti na vodním stavu a podmínkách prostředí, určování druhu je proto obtížné a vyžaduje zkušenost. Druh je také velmi často sterilní, zejména v tekoucích vodách. Determinaci v neposlední řadě významně komplikuje poměrně častá hybridizace s C. cophocarpa za vzniku hybrida Callitriche ×vigens v oblastech společného výskytu obou druhů.
Od hvězdoše mnohotvarého (Callitriche cophocarpa) se nejlépe pozná podle větších plodů, od hvězdoše kalužního (Callitriche stagnalis) podle tmavší barvy zralých plodů, užšího křídla plodů (což však často není příliš patrné, zejména u herbářových položek), časté tvorby čárkovitých listů a pro zkušeného pozorovatele také podle tmavší barvy listů. Druh roste v tekoucích vodách často společně s hvězdošem háčkatým (Callitriche hamulata), od kterého se bezpečně liší v charakteru čnělek a tyčinek, vzhledem k časté sterilitě však bývá determinace složitá (hvězdoš hranoplodý mívá širší a silnější listy). Hvězdoš háčkatý na rozdíl od hvězdoše hranoplodého (i všech ostatních tuzemských hvězdošů) v tekoucích vodách pravidelně plodí.
Ohrožení a ochrana: Hvězdoš hranoplodý je Červeným seznamem hodnocen jako ohrožený druh (C3). Na Slovensku patří oficiálně k druhům ohroženým (EN), s největší pravděpodobností se však na slovenském území nevyskytuje.
Poznámka: O hvězdoši hranoplodém a jeho výskytu u nás panovalo donedávna mezi botanickou veřejností jen minimální povědomí, zatížené mnoha chybnými údaji v literatuře. S jistotou byl výskyt druhu na našem území prokázán až v roce 2008 autorem tohoto článku.
Callitriche platycarpa
Fotografováno dne 18. 8. 2009 (Šluknovsko, Mikulášovice, Velký Šenov); fotografie plodu pořízeny z kultivovaného materiálu autora.