Callitriche cophocarpa Sendtn. × Callitriche platycarpa Kütz.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Callitriche ×vigens
Rozšíření: Hybrid vyskytující se v oblastech nynějšího nebo dřívějšího společného výskytu hvězdoše mnohotvarého (Callitriche cophocarpa) a hvězdoše hranoplodého (Callitriche platycarpa). Dosud byl nalezen v jižním Švédsku a v Dánsku, v Nizozemsku, v různých oblastech Německa, v západním Švýcarsku, na francouzsko-švýcarských hranicích a v České republice.
U nás je zatím znám z cca 20 lokalit v severních, západních a jihozápadních Čechách (Labské pískovce, Českolipsko a Mimoňsko, Jizerské hory, řeka Jizera u Mnichova Hradiště, střední a dolní Poohří, Mostecká, Sokolovská a Chebská pánev, Slavkovský les, Český les); mimo to byl překvapivě objeven v řece Otavě a jejích četných slepých ramenech, tedy v území, kde nebyl nikdy zaznamenán hvězdoš hranoplodý (C. platycarpa). Je pravděpodobné, že v oblastech, kde se areály rodičovských druhů překrývají, může být tento taxon lokálně hojný.
Ekologie: Vyskytuje se na podobných stanovištích jako rodičovské druhy – ve strouhách, kanálech, řekách a jejich mrtvých ramenech, potocích, tůních apod. Na stanovištích se udržuje vegetativně, vyskytuje se tedy spíše ve stálejších vodách, kde mu přes zimu nehrozí vymrznutí.
Callitriche ×vigens
Popis: Vytrvalé byliny, ve vegetativních znacích zpravidla intermediární mezi rodiči. Lodyhy a listy s velmi drobnými štítnatými chlupy složenými z (5–)6–10 buněk. Listy různého tvaru, úzce čárkovité až šir. kopisťovité, 1–5žilné, (1,5–)3–42,5 mm dlouhé, 0,5–6,1(–6,8) mm široké. Květy nejčastěji prostorově oddělené jako u hvězdoše mnohotvarého (Callitriche cophocarpa): samčí květy na hlavních lodyhách, samičí na větvích; nejčastěji v uzlině proti sobě dva samčí nebo dva samičí květy; čnělky vzpřímené až téměř rozestálé, až 6,6 mm dl., jejich konce nezřídka zahnědlé a zaschlé; nitky tyčinek často velice zkrácené, takřka chybějící, po otevření prašníku se někdy prodlužující, 0–6,0 mm dlouhé, prašníky často zahnědlé; pyl sírově žlutý, abortovaný, nepravidelného tvaru a velikosti. Tvrdky velmi vzácně se tvořící, hnědé, úzce křídlaté, obvykle nedozrávající.
Callitriche ×vigens
Callitriche ×vigens
Callitriche ×vigens
Záměny: Tento kříženec je morfologicky od rodičů rozeznatelný jen velice nesnadno – podle abortovaného pylu a často zakrnělých nitek tyčinek. Determinace je nejjistější pomocí určení počtu chromozomů nebo velikosti genomu – hybrid je triploidní, zatímco hvězdoš mnohotvarý (Callitriche cophocarpa) diploidní a hvězdoš hranoplodý (Callitriche platycarpa) tetraploidní. Populace s širšími listy mohou být zaměněny také za hvězdoš kalužní (Callitriche stagnalis), často však mají aspoň mladé listy čárkovité. Na Otavě roste hybrid často spolu s hvězdošem háčkatým (Callitriche hamulata); zejména rozlišení úzkolistých nekvetoucích jedinců na těchto lokalitách není jednoduché.
Poznámka: Dosud jediný formálně popsaný hybrid v rodu Callitriche. V České republice byl poprvé rozpoznán v roce 2008 autorem tohoto článku.
Callitriche ×vigens
Fotografováno dne 8. 6. 2009 (Jan Prančl: Mimoň, v parku) a 18. 6. 2009 (Zuzana Khodlová: Kostelec nad Ohří, les Myslivna); fotografie květů pořízeny z kultivovaného materiálu autora.