Syn.: Calochortus speciosus M. E. Jones
Česká jména: pěknosennec (Presl 1846), pěknosemenec (Mareček 1994)
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité

Calochortus kennedyi

Rozšíření: Druh západu Severní Ameriky, sonorský endemit, jehož areál se táhne od severozápadního Mexika (stát Sonora) po jižní Kalifornii, jižní Nevadu a Arizonu. Podle barevnosti květů se rozlišují dvě variety.

Ekologie: Roste v aridních oblastech, na kamenitých a skalnatých svazích, v suti, v křovinaté vegetaci s dominantním druhem Larrea tridentata nebo v řídkých borovo-jalovcových porostech na úpatí hor, v nadmořských výškách zhruba od 600 až do 2200 m. Nekvete každoročně, ale pouze za příznivých vlhkostních podmínek (většinou od dubna do června), které mohou v některých lokalitách nastat i po několikaleté pauze. Bývá součástí fenoménu tzv. rozkvetlé pouště, kdy se po intenzivnějších deštích půda pokryje desítkami tisíc rozkvetlých jedinců několika pestře zbarvených druhů rostlin a poskytuje téměř pohádkově krásné scenérie.

Calochortus kennedyi

Popis: Vytrvalá bylina s podzemní cibulkou. Lodyha je často křivolaká, jednoduchá, 10–20(–50) cm dlouhá. Přízemní list je jediný, čárkovitý, 10–20 cm dlouhý, šedozelený, v době květu již zasychající. Květenství je 1–6květé; listeny jsou 2–4 cm dlouhé; květy vzpřímené, zvonkovité, rozevřené, 3 vnější okvětní lístky jsou vejčité, 2–3 cm dlouhé, špičaté, 3 vnitřní okvětní lístky jsou klínovité až obvejčité, oranžové až červené (u nominátní variety) nebo žluté (u var. munzii), 3–5 cm dlouhé, na bázi s nápadnou tmavou skvrnou, u žlázek chlupaté; nitky jsou 4–5 mm dlouhé, prašníky nachové, 5–8 mm dlouhé. Plodem je vzpřímená tobolka, 4–6 cm dlouhá, na vrcholu zašpičatělá.

Poznámka: Druhové jméno kennedyi tato rostlina nezískala po proslulém prezidentovi USA, ale po Williamovi L. Kennedym, který ji v roce 1876 poprvé sbíral.

Calochortus kennedyiCalochortus kennedyi
Calochortus kennedyi

Fotografováno dne 7. 6. 2019 (USA, Kalifornie, v předhůří Inyo Mountains).