Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Caltha palustris

Rozšíření: Rostlina je rozšířena po celé Evropě se vzácnějším výskytem na jihu, dále roste v severní a východní Asii a v Severní Americe (především jihovýchod Kanady a severovýchod USA). V areálu se rozlišuje mnoho infraspecifických taxonů. U nás se vyskytuje po celém území, na Slovensku taktéž. V Česku se rozlišují čtyři poddruhy s určitou fytogeografickou vazbou (subsp. palustris, procumbens, laeta, cornuta); přesné určení vyžaduje zralé a vyvinuté měchýřky, kromě poddruhu C. palustris subsp. procumbens, který se vyznačuje poléhavými, po odkvětu v uzlinách kořenujícími lodyhami.

Ekologie: Roste na vlhkých až mokrých stanovištích, jako jsou vlhké louky, prameniště, mokřady, podél vodních toků a v lužních lesích. Kvete od dubna do června.

Popis: Vytrvalá bylina, 10–120 cm vysoká, lodyha je poléhavá až přímá, jednoduchá nebo větvená. Listy jsou řapíkaté, ledvinité až okrouhlé, 5–10(–26) cm velké, na bázi srdčité až střelovité, celokrajné nebo i pilovité, lesklé, tmavozelené. Květy jsou jednotlivé nebo vyrůstají po 2 i více, 5 okvětních lístků je podlouhlých až skoro okrouhlých, výrazně žlutě zbarvených. Plody jsou poněkud nafouklé měchýřky, 9–13 mm dlouhé.

Ohrožení a ochrana: Podruhy C. palustris subsp. cornuta a C. palustris subsp. laeta jsou zařazeny mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny (C4b).

Poznámky: Rostlina je jedovatá, obsahuje isochinolinový alkaloid magnoflorin. V kultuře se občas pěstují rostliny s výraznějšími květy.
U blatouchu bahenního byl doložen neobyčejně vysoký počet různých chromozomových počtů. Tento stav vznikl pravděpodobně introgresivní hybridizací mezi jednotlivými poddruhy.

Caltha palustrisCaltha palustris
Caltha palustris

Fotografováno v roce 2005 (Česko, Čechy, Lužické hory).