Syn.: Caltha alata A. W. Hill, Caltha andicola (Gay) Walp., Caltha de-ranco Steud., Caltha involuta A. W. Hill, Caltha multicapsularis Sond. ex DC., Psychrophila sagittata (Cav.) Bercht. et J. Presl, Psychrophila andicola Gay
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Caltha sagittata
Rozšíření: Andsko-subantarktický druh, jehož areál se táhne po hřebenech And od Ekvádoru přes Peru, Bolívii a Chile až na Ohňovou zemi, zasahuje i na Falklandské ostrovy.
Ekologie: Roste na mokrých stanovištích v páramu a puně, na březích vodních toků a horských jezer, v mokřinách a na prameništích, v nadmořských výškách zhruba od 3500 až po 4300 m, avšak v nejjižnější subantarktické části areálu sestupuje i do poloh mnohem nižších, dokonce až do přímořské pobřežní zóny.
Caltha sagittata
Popis: Vytrvalá bylina, jen asi 2–10 cm vysoká. Listy jsou řapíkaté, vejčité až střelovité, 1–4 cm dlouhé, na bázi srdčité, s lištovitě zdviženými přívěsky, po okraji zvlněné až chobotnaté, na vrcholu tupé či vykrojené, lysé. Stvol je krátký, květy jsou jednotlivé; okvětních lístků je 5–6, jsou eliptické až vejčité, nažloutlé; pestíky jsou asi 6 mm dlouhé, přímé. Plody jsou měchýřky.
Poznámka: V současnosti jsou z celé Jižní Ameriky uváděny jen tři druhy rodu Caltha, všechny se vyskytují v Andách a v subantarktické oblasti kontinentu. Kromě zde představovaného jsou to ještě subantarktické druhy Caltha appendiculata a Caltha dioneifolia. Dříve se však v Andách rozlišovalo více druhů blatouchů, vlastní Caltha sagittata byla rozšířena v magellánské části jižního Chile, z Ekvádoru byla známa Caltha involuta, z Peru a Bolívie Caltha alata, ze středního Chile ještě také Caltha andicola. V současnosti se všechny tyto taxony hodnotí jako druh jediný, zde představovaný. Částí literatury je tento druh řazen k rodu Psychrophila.
Caltha sagittata
Caltha sagittata
Fotografoval Mário Duchoň, dne 10. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional Sangay, El Altar).