Syn.: Calypso borealis (Sw.) Salisb., nom illeg., Calypsodium boreale (Sw.) Link, nom illeg., Cymbidium boreale Sw., nom. illeg., Cypripedium bulbosum L., Cytherea borealis (Sw.) Salisb., nom. illeg., Cytherea bulbosa (L.) House, Limodorum boreale (Sw.) Sw., nom. illeg., Norna borealis (Sw.) Wahlenb., nom. illeg., Orchidium arcticum Sw., nom. inval., Orchidium boreale (Sw.) Sw., nom. illeg.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Calypso bulbosa
Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený jediný druh rodu vyskytující se v severní Evropě (Švédsko, Finsko, severní Rusko), severní Asii (okolí Krasnojarska, Tomska, v Burjatsku a severovýchodním Mongolsku, v Poamuří, Přímoří, na Sachalinu, na jihovýchodě asijského kontinentu areál zasahuje až do jihozápadního S’-čchuanu a severozápadního Jün-nanu, Tibetu, na východě do Koreje a na japonský ostrov Honšú) i v Severní Americe (zde se areál táhne od Aljašky přes Kanadu až na atlantické pobřeží, na jih potom až do Kalifornie, Utahu a Michiganu, chybí v Atlantské nížině i prériích). V areálu je rozlišováno několik variet – kromě eurasijské nominátní C. b. var. bulbosa jsou to ještě severoamerické C. b. var. americana a var. occidentalis, ve východní Asii pak také var. speciosa.
Calypso bulbosa
Ekologie: Terestrická orchidej subarktických jehličnatých i smíšených lesů, roste na stanovištích vlhkých až vysychavých, též v mokřinách a na rašeliništích, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 3200 m (na východě areálu). Kvete od května do června, záhy po sněhu.
Popis: Vytrvalá bylina, 4,5–22 cm vysoká. Lodyha je přímá, listy vyrůstají na její bázi po jednom, jsou dlouze řapíkaté, eliptické až vejčité, 10–65 × 12–52 mm, listeny narůžovělé, 10–12 mm dlouhé. Květy jsou jednotlivé, vonné, okvětní lístky vzpřímené nebo přilbovitě skloněné, čárkovité až kopinaté, 10–24 × 1,5–5 mm, růžové, červené nebo i bílé, pysk je střevíčkovitý, 13–23 × 4–13 mm, bělavý až narůžovělý, se žlutými chloupky, ostruha je dvouklanná, žlutá. Plodem jsou tobolky 2–3 cm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn v řadě zemí areálu, například v Rusku nebo v některých státech USA (především na severovýchodě země). Je uveden také na seznamu přísně chráněných druhů Směrnice o stanovištích (92/43/EHS), rovněž se jej týká – jako každé orchideje – ochrana mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Calypso bulbosaCalypso bulbosa
Calypso bulbosaCalypso bulbosa
Calypso bulbosa
Fotografovali Alexandra Klaudisová, dne 12. 6. 2009 (USA, Colorado, NP Rocky Mountains, Kawuneeche Valley), Karel Bergmann, v květnu 2015 (Kanada, British Columbia, Fairmont Hot Springs).